Leefnetten

17 apr 2015

In het verleden was er wel eens te horen dat het gebruik van een leefnet nadelig en zelfs dodelijk kan zijn voor de bewaarde vis. Uit een vergelijkend onderzoek naar de mogelijk schadelijke effecten van het bewaren van vis in leefnetten kwam echter naar voren dat dit niet het geval is.

In dit onderzoek werd een deel van de aan de hengel gevangen brasem, karper, ruisvoorn en winde in een leefnet bewaard en het andere deel terug gezet in een basin.

In vergelijking met het aandeel vis dat niet in een leefnet werd bewaard bleek dat het bewaren in leefnetten niet leidde tot een toename in mortaliteit en er slechts tijdelijke veranderingen in gedrag en fysiologie optraden. Andere onderzoeken tonen echter aan dat het type en de grootte van een net wel bepalend is voor het optreden schade zoals het verlies van schubben en slijm. Knooploze of rubber netten zijn hierbij beter voor de vis dan geknoopte of zelfs metalen netten.
Divide