Update Benedenrivierengebied

1921
26 okt 2016

Maandag 24 oktober zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. Zestien belangstellenden kregen uitleg van vier bestuursleden van Sportvisserij Zuidwest Nederland en twee juristen van Sportvisserij Nederland.

De kern van het probleem is dat de overheid diverse toestemmingen uitreikt aan beroepsvissers om met de zegen in de benedenrivieren te mogen vissen. In de huurovereenkomsten tussen de federatie en de Staat is dat voorbehoud gemaakt.

In de loop der tijd is een aantal voorwaarden in deze toestemmingen echter aangepast: de periode waarin mag worden gevist werd uitgebreid van de winterperiode naar het hele jaar. En in plaats van alleen voorn en brasem mocht er op alle schubvis worden gevist; snoek en baars hoefden niet meer te worden teruggezet. In de toestemming voor het Haringvliet zijn deze fouten hersteld. Dat is winst.


Dalende visstand


In alle 12 bezwaar- en beroepszaken spelen de jaarlijkse onderzoeken van Imares een belangrijke rol: daaruit blijkt namelijk dat de visstand een duidelijke neerwaartse trend vertoont. Desondanks mag er nog steeds onbeperkt gevist worden op voorn en brasem als pootvis en soms nog andere vissoorten.

Onbeperkt vis onttrekken terwijl de bestanden van die soorten alsmaar dalen – en we niet weten hoe groot de vangstinspanning is en hoeveel vis er wordt onttrokken - is naar onze mening niet doelmatig. Wij maken daarom bezwaar tegen het feit dat de Kamer voor de Binnenvisserij de toestemmingen van de overheid en Staatsbosbeheer aan de beroepsvissers goedkeurt.


Tekortkomingen onderzoeksrapport


De Kamer voor de Binnenvisserij en de rechtbank Breda wijzen ons bezwaar steevast af met een verwijzing naar een rapport van Witteveen + Bos. Daarin wordt gesteld dat de visstand in 2012 geen tekenen van overbevissing liet zien omdat toen uit de lengte frequentie grafiek bleek dat alle jaarklassen voorkomen. Volgens ons bevat het rapport uit 2012 een aantal cruciale tekortkomingen en is ook bij een goede leeftijdsopbouw van belang dat er niet meer vis wordt onttrokken dan dat er bijkomt. Ook zijn we inmiddels vier jaar verder.

De rechtszaak die betrekking heeft op de toestemmingen voor het vissen in de Biesbosch ligt inmiddels bij de hoogste rechter: de Raad van State. We zijn in afwachting van een hoorzitting. Voor alle zaken is de uitkomst van deze procedure van cruciaal belang.

Complimenten


In februari of maart volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. Na een aantal goede discussies sloot voorzitter Eric Marteijn de avond af. Tijdens de rondvraag ontving Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland complimenten van de aanwezigen voor hun inzet en de vooruitgang die is geboekt in het dossier ‘Volkerak-Zoommeer’.

Gerelateerde berichten
Divide