Commissies en vrijwilligers

In veel hengelsportverenigingen zijn bestuurders niet alleen bestuurlijk actief, maar ook in de uitvoering. Naast voorzitter of secretaris ben je ook viscoach, wedstrijdleider of controleur. Bestuurders hebben het mede daardoor vaak ook druk.

Voor kleine verenigingen kan een uitvoerend bestuur logisch en praktisch zijn. Het bestuur kent alles en iedereen in de vereniging en iedereen kent het bestuur. De lijntjes zijn kort en het bestuur is goed ingevoerd. Het grote risico hiervan is dat sommige bestuurders te veel hooi op hun vork nemen of krijgen. De meeste hengelsportverenigingen hebben daarom commissies om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. In een commissie voeren een of meerdere vrijwilligers specifieke taken uit.

Bijna alle hengelsportverenigingen ‘draaien’ volledig op vrijwilligers. In Nederland zijn zo’n 20.000 vrijwilligers actief binnen de sportvisserij. Vrijwilligers voelen zich vaak met hart en ziel verbonden aan de club. Dit vraagt van het bestuur tact en duidelijkheid richting vrijwilligers. Delegeren betekent namelijk loslaten en vertrouwen geven, maar ook duidelijke kaders stellen.

Downloads uit Handboek Beter besturen

5. Taken verdelen: commissies en vrijwilligers (PDF)

5.1. Succesvol werven van vrijwilligers (PDF)

5.2. Waarderen en belonen van vrijwilligers (PDF)

5.3. Maak vrijwilligerswerk flexibel (PDF)

5.4. Vrijwilligerswerk en onkostenvergoeding (PDF)

5.5. In veilige handen: jeugdwerk & aanvraag VOG (PDF)

5.6. Servicebureau ledenadministratie: besteed het uit! (PDF)

Divide