Financiën en verzekeringen

Elke vereniging is verplicht haar financiële zaken te laten controleren. Verenigingen hebben inkomsten en hebben daarmee ook te maken met de belastingdienst. Maar ook de leden, die hun contributie betalen, hebben recht om in te zien wat er met hun geld is gedaan binnen de vereniging. Tenslotte is er overal waar met geld wordt gewerkt een frauderisico. De meeste verenigingen werken voor de controle van de financiële stukken met een kascommissie.

Een hengelsportvereniging heeft meestal geen winstoogmerk. De diensten die de hengelsportvereniging aan haar leden biedt zijn activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de hengelsport en het gelegenheid geven tot sportvissen aan de leden. Een vereniging zonder winstoogmerk is vrijgesteld van BTW.

Goed verzekerd

Sportvisserij Nederland adviseert elke vereniging om in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering én een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De laatste verzekering voorkomt dat - mocht het ooit zover komen - bestuurders ooit in hun privé vermogen kunnen worden aangesproken.

Wil je meer weten of vind je niet wat je zoekt? Neem dan contact op met je federatie.

Downloads uit Handboek Beter besturen

6. De vereniging financieel (PDF)

6.1. De vereniging goed verzekerd (PDF)

6.2. Gemeenten kunnen vrijwilligers collectief verzekeren (PDF)

6.3. BTW en andere heffingen (PDF)

6.4. Voorkom fraude bij jouw hengelsportvereniging (PDF)

Overige downloads

NOC*NSF boekje Sportvereniging en financiën (PDF)

Divide