Visrechten

De uitgifte van visrechten is in Nederland gerelateerd aan het eigendom van de grond onder het water. Voor de Staat verzorgt de Directie Visserij van het ministerie van LNV de uitgifte (= verhuur) van visrechten op Rijkswateren. Voor niet-Rijkswateren ligt de uitgifte van visrechten bij de regionale overheden, zoals waterschappen, provincies en gemeenten en in landbouwgebieden grotendeels bij particuliere eigenaren.

Iedere visrechtuitgifte (huurovereenkomst of vergunning) moet eerst worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. De Kamer beheert een archief met dossiers van huurovereenkomsten en vergunningen per visrechthebbende. Sportvisserij Nederland beschikt over een schaduw bestand van de database en de dossiers. De meeste hengelsportvereniging huren het visrecht van een gemeente of waterschap. Het is zaak om huurovereenkomsten tijdig te verlengen.

Downloads Handboek Beter besturen

8.1. Visrechten (PDF)

8.2. Verlenging van de huurovereenkomst (PDF)

BIJLAGE 3, Modelovereenkomst (PDF) verhuur visrecht
Divide