In Veilige handen

Seksueel misbruik van jeugdigen komt binnen verenigingen zelden voor, maar als het voorkomt heeft het een grote impact op de slachtoffers, maar ook op de omgeving (bijvoorbeeld de vereniging). Met het onderstaande Stappenplan (PDF) heeft de vereniging een uitgebreid preventief beleid om seksueel misdrijf (zo goed als) te voorkomen. Bij het opstellen van je eigen stappenplan kun je als vereniging gebruik maken van de website www.inveiligehanden.nl.

Sommige verenigingen beperken hun beleid tot het aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Dankzij het lidmaatschap bij NOC*NSF kunnen (vrijwilligers van) hengelsportverenigingen deze verklaring gratis aanvragen via Sportvisserij Nederland. Hierna zal het ministerie van Justitie een verklaring afgeven (of niet wanneer de betrokken persoon in het verleden veroordeeld is geweest voor een zedendelict).

De VOG geeft dus geen garantie dat een vrijwilliger in de toekomst geen zedendelicten zal plegen. Wanneer iemand echter in het verleden voor een dergelijk feit is veroordeeld, kan een vereniging deze persoon beter niet laten werken met jeugdigen. De kans op recidive (herhaling van de fout) bij een zedendelinquent is groot. Een vereniging kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer een vrijwilliger ontucht pleegt met een van de leden, zeker wanneer dit voorkomen had kunnen worden. Dit geldt ook wanneer bijvoorbeeld een jongen van 18 jaar seksueel contact heeft met een meisje van 15 jaar van dezelfde vereniging.

Downloads

Infoblad (PDF) In veilige handen & Aanvragen VOG

VOG aanvragen

Ga naar het aanvraagformulier

Onderzoek seksueel misbruik NOC*NSF

Om seksueel misbruik in de sport aan te kunnen pakken, heeft NOC*NSF een speciale commissie ingesteld die onderzoek doet naar ongewenste intimiteiten binnen de verenigingen van alle aangesloten sportbonden. Ook Sportvisserij Nederland participeert in dit onderzoek.

Iedereen die seksuele intimidatie en misbruik heeft ervaren, kan dat melden bij de Onderzoekscommissie. Mocht je zelf geen slachtoffer zijn maar wel informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn, meld dit dan ook. Het meldpunt van de Onderzoekscommissie is: reactie@simonderzoeksport.nl.

Divide