Cursus Praktisch Visvijverbeheer

In het ideale geval volg je als cursist na de Basiscursus viswaterbeheer direct aansluitend de Cursus Praktisch Viswaterbeheer (als je het beheer gaat voeren over meerdere viswateren) of de Cursus Praktisch Visvijverbeheer (voor een uitwerking van het beheer van één, afgesloten, kleinere visvijver).

Tijdens de Cursus Praktisch visvijverbeheer ga je onder begeleiding voor één afgesloten viswater een uitgebreide aanpak uitwerken om de sportvisserijmogelijkheden in dit water te verbeteren.

Deze cursus bestaat uit drie instructie- en werkavonden met daar tussenin een aantal weken waarin je je eigen viswater gaat beschrijven en mede aan de hand van de resultaten van een visserijkundig onderzoek een visie op het visvijverbeheer gaat opstellen.

Deze aanpak is met name geschikt voor speciale hengelvijvers of voor kleinere (< 5 ha), afgesloten viswateren waar de hengelsportfunctie zwaarder weegt dan bijvoorbeeld het ecologisch belang. Denk bijvoorbeeld aan stadswateren met een belangrijke recreatieve (hengel)functie.

Tijdens de eerste avond leer je welke kenmerken van het viswater van belang zijn om je visvijverbeheer op te baseren. Vervolgens leer je hoe je een factsheet visstandbeheer moet invullen. Dit gebeurt eerst op veldformulieren en uiteindelijk online op de website van je eigen vereniging.

Tijdens de tweede cursusavond worden de resultaten van de inventarisatie besproken en wordt een voorlopige keuze gemaakt voor wat betreft de gewenste sportvisserijmogelijkheden, de gewenste visstand en de belangrijkste vragen voor het visserijkundig onderzoek.

Tijdens de derde avond worden de resulaten van het onderzoek besproken en ga je voor jouw hengelsportvereniging een meerjarenplan opstellen om je eigen visvijver voor de leden van je vereniging in goede staat te houden dan wel te verbeteren op het gebied van:

  • bevisbaarheid (toegankelijkheid, bereikbaarheid, waterplanten, diepte)
  • watermilieu (waterplanten, baggerlaag)
  • visstand

Drie maanden later vindt een (terugkom)avond plaats en bespreken we samen met de cursisten welke resultaten al zijn bereikt, waar nog knelpunten zitten, of er nog verdere acties en/of ondersteuning van Sportvisserij Nederland of de federatie nodig is en wat we van elkaar kunnen leren in de uitvoering van het beheer.

Als onderdeel van deze praktische cursus zal een visserijkundig onderzoek in je water worden uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek ga je bekijken welke maatregelen op het gebied van inrichting, beheer en eventueel uitzetten van vis, kunnen leiden tot een wezenlijke verbetering van de sportvisserijmogelijkheden op jouw water.

Aan deze praktische cursus dienen – i.v.m. de uitvoering van de praktische opdrachten en voldoende draagvlak binnen de vereniging - minimaal twee cursisten van dezelfde vereniging deel te nemen. De cursuskosten bedragen € 680,- (kosten visserijkundig onderzoek) per vereniging (2-4 cursisten). De cursus start in mei/juni en loopt door tot december.

Waar en wanneer?

De Cursus Praktisch Visvijverbeheer zal in het seizoen 2016/'17 worden georganiseerd in de regio gedurende de volgende avonden (van 19:30 - 22:30 uur):

Regio

  • data volgen

Inschrijven

Schrijf je hier direct in.

Presentaties Cursus Praktisch Visvijverbeheer

-> Download hier de presentatie van de eerste cursusavond als PDF

 

Zoekkaart waterplanten (PDF)

Divide