Cursus Praktisch Viswaterbeheer

In het ideale geval volg je als cursist na de Basiscursus viswaterbeheer direct aansluitend de Cursus Praktisch Viswaterbeheer (als je het beheer gaat voeren over meerdere viswateren) of de Cursus Praktisch Visvijverbeheer (voor een uitwerking van het beheer van één, afgesloten, kleinere visvijver).

De Cursus Praktisch Viswaterbeheer bestaat uit vier instructie- en werkavonden met daar tussenin een aantal weken waarin je je eigen viswater(en) gaat beschrijven en een visie op het viswaterbeheer gaat opstellen.

De eerste cursusavond wordt in mei (enkele weken na de laatste Basiscursus viswaterbeheer) gehouden. Vooraf wordt van de cursisten gevraagd om alvast een overzicht van het eigen viswater in beeld te brengen aan de hand van een formulier.

Tijdens de eerste cursusavond leer je welke kenmerken van het viswater van belang zijn om een verantwoord viswaterbeheer op te baseren. Vervolgens leer je hoe je de factsheets visstandbeheer moet invullen. Dit gebeurt eerst op veldformulieren en uiteindelijk online op de website van je eigen vereniging.

Tijdens de tweede cursusavond worden de resultaten van de inventarisatie besproken en wordt een keuze gemaakt in welk water het visserijkundig onderzoek gaat plaatsvinden.

Tijdens de derde cursusavond worden de resultaten van het onderzoek besproken. Aan de hand van deze resultaten kun je eventuele beheersmaatregelen voor het onderzochte viswater opstellen.

Daarnaast ga je (als huiswerk voor de vierde avond) voor jouw hengelsportvereniging een meerjarenplan opstellen om al je viswateren voor de leden van je vereniging in goede staat te houden dan wel te verbeteren op het gebied van:

  • bevisbaarheid (toegankelijkheid, bereikbaarheid, waterplanten, diepte) 
  • watermilieu (waterplanten, baggerlaag)
  • visstand

Hierin ga je ook bepalen welke wateren en/of maatregelen het belangrijkst zijn.
Tip: geef hierin prioriteit aan het “water dichtbij huis”!

Tijdens de vierde cursusavond presenteer je je (concept) plan aan je mede-cursisten en bekijken we of deze nog aanvullende tips hebben om je plan nog beter te maken.

Drie maanden later vindt een (terugkom)avond plaats en bespreken we samen met de cursisten welke resultaten al zijn bereikt, waar nog knelpunten zitten, of er nog verdere acties en/of ondersteuning van Sportvisserij Nederland of de federatie nodig is en wat we van elkaar kunnen leren in de uitvoering van het beheer.

Aan deze praktische cursus dienen – i.v.m. de uitvoering van de praktische opdrachten en voldoende draagvlak binnen de vereniging - minimaal twee cursisten van dezelfde vereniging deel te nemen. De cursuskosten bedragen € 680,- (kosten visserijkundig onderzoek) per vereniging (2-4 cursisten). De cursus start in mei/juni en loopt door tot maart.

Waar en wanneer?

De Cursus Praktisch Viswaterbeheer zal in het seizoen 2016/'17 worden georganiseerd in de regio en gedurende de volgende avonden (van 19:30 - 22.30 uur):

Regio Rotterdam

  • Donderdagavond 23 juni 2016 bij HSV Groot Rotterdam  

Inschrijven

Schrijf je hier direct in.

Presentaties Cursus Praktisch Viswaterbeheer

-> Download hier de presentatie van de eerste cursusavond als PDF

 

Zoekkaart waterplanten (PDF)

Divide