Verbeter je viswater: inrichting en visuitzet

Sportvissers willen vissen én vangen! Met de steeds helderder en voedselarmer wordende Nederlandse wateren en de vraat door aalscholvers, is het een hele klus om als hengelsportvereniging aan deze wens te voldoen.

De hierna gepresenteerde infobladen leggen op een praktische en eenvoudige manier uit hoe (de visstand in) met name kleine (<5 ha), ondiepe (<4 m) en afgesloten viswateren verbeterd kunnen worden.
Wat willen we met het viswater?
Het liefst zie je in een water alle vissoorten in grote hoeveelheden en formaten voorkomen. Dit is helaas een utopie en er zullen keuzes moeten worden gemaakt.Heb je als vereniging meerdere viswateren, beheer deze dan ten behoeve van de verschillende typen sportvissers (bijvoorbeeld een water voor de wedstrijdvisserij en een ander water voor de karpervisserij).

Is er maar één water beschikbaar, ga dan voor de recreatievissers. Deze groep is namelijk goed voor driekwart van alle sportvissers en deze vissers willen op een eenvoudige wijze veel (wit)vis kunnen vangen. Probeer hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheden van het viswater. Tijdens de cursussen Viswaterbeheer leer je hoe je dit op een weloverwogen manier kunt doen.

Kies de juiste maatregelen

Geringe vangsten zijn vaak het gevolg van een gering natuurlijk aanbod aan visvoedsel in het water en/of aalscholverpredatie. Om hier voor de lange termijn iets aan te doen, kun je het best de inrichting van het water verbeteren. Meer structuur in het water leidt namelijk tot meer schuilgelegenheid tegen aalscholvers, maar ook tot een verhoogde productie van visvoedsel. Je kunt hier meer over zien in de video onderaan deze pagina.

Vis zet je pas uit als het echt niet anders kan!

Downloads uit het Handboek Beter besturen

Hierna vind je directe links naar alle beschikbare infobladen (PDF), die ook in het Handboek Beter besturen zijn opgenomen. Wanneer een infoblad sinds de publicatie van het Handboek in 2015 is geüpdatet, wordt dit vermeld (NIEUW).


Onderwaterstructuren en de effecten op vis (video)Divide