Visionair

Verstand van vissen! Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. www.invisionair.nl

Lees verder

Inklappen

Voorwoord : Hysterese

Voorwoord : Hysterese

maandag, 17 maart 2014

Een belangrijk kenmerk van de natuur is de neiging tot het vormen van complexe structuren met een ingebakken weerstand tegen verandering. De een ziet hier de hand van een hogere macht in, voor de ander is het gevolg van een ragfijn spel gespeeld door zelfzuchtige genen.

Lees meer

Glasaal met een luchtje : Onderzoek naar de beschikbaar van glasaal bij RWZI's

Glasaal met een luchtje : Onderzoek naar de beschikbaar van glasaal bij RWZI's

maandag, 17 maart 2014

Het glasaalaanbod langs de Nederlandse kust is al jarenlang erg laag. Toch zijn er nog locaties waar ophoping van glasaal plaatsvindt. Visserij Service Nederland onderzocht in 2013 de aantrekkingskracht van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) op glasaal.

Lees meer

Troebel water verhelderd

Troebel water verhelderd

maandag, 17 maart 2014

Veel ondiepe meren en plassen in Nederland zijn nog altijd te troebel. Hoewel algenbloei vaak als boosdoener wordt beschouwd, speelt de opwerveling van sediment ten gevolge van wind, stroming, (macro)fauna en menselijk gebruik ook een belangrijke rol. Recent onderzoek probeert duidelijkheid te verschaffen in de relatieve bijdrage van de belangrijke spelers in het opwoelingsproces.

Lees meer

Zonne-energie voor een gezonde visstand

Zonne-energie voor een gezonde visstand

maandag, 17 maart 2014

Dankzij een doordacht waterbeheer is de ecologische kwaliteit van onze meren en plassen spectaculair verbeterd. Toch zijn er nog steeds wateren waar blauwalgen, kroos en zuurstofproblemen de waterkwaliteit en daarmee de visstand negatief beïnvloeden. Een zonne-energie aangedreven uitvinding biedt soelaas.

Lees meer