Visionair

Verstand van vissen! Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. www.invisionair.nl

Lees verder

Inklappen

Voorwoord : Zen

Voorwoord : Zen

vrijdag, 20 juni 2014

Kenmerkend voor de moderne westerse samenleving is het zoeken naar verdieping. Vanwege de ontkerkelijking en ontzuiling raken steeds meer mensen onthecht. Door het gevoel van leegte wat daardoor ontstaat, zijn complete volksstammen op zoek naar een of andere vorm van spiritualiteit

Lees meer

Van de schone meren des doods

Van de schone meren des doods

vrijdag, 20 juni 2014

Volgend jaar loopt de eerste fase van de Europese Kaderrichtlijn Water af. Onlangs presenteerden Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten hun visie op de periode daarna. Er moet nog veel gebeuren, zeggen beide organisaties, want het water is chemisch gesproken wel schoner maar biologisch gezien nog niet gezonder.

Lees meer

Vismigratie Delfland in de lift

Vismigratie Delfland in de lift

vrijdag, 20 juni 2014

Visfilet, vislift. Het scheelt maar één letter. Om te voorkomen dat de vis in mootjes of ontschubd het gemaal uitkomt zijn er bijvoorbeeld vistrappen. Het Hoogheemraadschap van Delfland koos echter voor visliften. En zoals dat hoort, gaan die omhoog én omlaag.

Lees meer

Instant Darwinvink

Instant Darwinvink

vrijdag, 20 juni 2014

De stekelbaars was jarenlang een veel bestudeerd model in de ethologie, maar het visje raakte daarna in de vergetelheid. Inmiddels is de stekelbaars terug als modeldier in ecologisch en evolutionair onderzoek. “Het verbaast me dat er eigenlijk niet nog veel meer met stekelbaarzen wordt gewerkt.”

Lees meer

"Paling heeft hier straks niks te zoeken"

"Paling heeft hier straks niks te zoeken"

vrijdag, 20 juni 2014

Visonderzoeker Jouke Kampen (52) is mede-eigenaar van adviesbureau ATKB en oud-medewerker van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). Hij heeft de visstand de afgelopen decennia flink zien veranderen. Veelal ten goede, maar hij heeft ook wel een paar harde noten te kraken.

Lees meer

Visvriendelijk vijzelen : Vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen

Visvriendelijk vijzelen : Vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen

vrijdag, 20 juni 2014

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij gemaal Halfweg in het voorjaar van 2013 voor het eerst gemonitord bij de nieuw aangelegde vispassage. Uit dit onderzoek blijkt dat de passage goed werkt. De resultaten onderstrepen duidelijk nut en noodzaak van vispassages voor migrerende vissoorten.

Lees meer

Rivierdonderpad in de schijnwerpers : Visserijkundig onderzoek met de zaklamp

Rivierdonderpad in de schijnwerpers : Visserijkundig onderzoek met de zaklamp

vrijdag, 20 juni 2014

Zaklampvissen als nieuwe manier van vissen is ideaal voor het onderzoek naar soorten die ‘s nachts actief zijn. Op vier verschillende plekken in Nederland werd op deze manier in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de rivierdonderpad.

Lees meer

Verhalen, verzinselen en vis : Van vrees naar verlangen

Verhalen, verzinselen en vis : Van vrees naar verlangen

vrijdag, 20 juni 2014

De mens is fantasierijk en de vis speelt vaak een opvallende rol in de sprookjes, verhalen en verzinselen die aan de verbeelding zijn ontsproten. Er zijn enkele hoofdthema’s in deze verhalen: de vis slikt iets of iemand in of (maar soms ook ‘en’) de vis kan toveren om bijna alle wensen te vervullen.

Lees meer

Visvriendelijk Maaien

Visvriendelijk Maaien

vrijdag, 20 juni 2014

Hoewel waterplanten onmisbaar zijn voor een gezonde visstand, is een overvloed ervan schadelijk voor de visstand en de visserij. Het dichtgroeien van wateren verhindert niet alleen de aan- en afvoer van water, maar kan ook nadelig zijn voor het recreatief gebruik ervan. Maaien van planten is dan ook vaak noodzakelijk. Het is dan wel belangrijk om dit op een voor vissen verantwoorde wijze te doen.

Lees meer

Makreel teveel

Makreel teveel

vrijdag, 20 juni 2014

In de noordelijke Atlantische Oceaan zwemt veel meer makreel dan wetenschappers tot voor kort voor mogelijk hielden. Hoeveel precies weet niemand, maar een enkeling vreest zóveel, dat het ecosysteem van de Noorse Zee op instorten staat.

Lees meer

Antieke Visvijvers

Antieke Visvijvers

vrijdag, 20 juni 2014

In onze contreien waren de oudste bewaarplaatsen van vis natuurlijke plassen. Vrijwel iedere vijver of plas was van nature rijkelijk gevuld met vis. Paling bijvoorbeeld gedijde in menig molenkolk en vormde een vaste bijverdienste voor de molenaar. Met enkele kleine ingrepen, zoals het plaatsen van roosters in toegangen tot open water, kon elke molenvijver geschikt worden gemaakt als bewaarplaats van vis.

Lees meer

De riemvis, een mythisch zeemonster

De riemvis, een mythisch zeemonster

vrijdag, 20 juni 2014

De riemvis wordt beschouwd als de grootste vis met graten, maar levend is het dier zelden gezien. Wel spoelen zo nu en dan dode exemplaren van deze bijzondere vissoort aan.

Lees meer

Zijlijnen

Zijlijnen

vrijdag, 20 juni 2014

De zijlijnen van deze Visionair gaan onder andere over de mul als aparte populatie, koraalvissen, in competitie met de "blauwband" en meer..........

Lees meer