Visionair

Verstand van vissen! Visionair is het vakblad van Sportvisserij Nederland. Niet zomaar een vakblad, maar een glossy magazine over de biologie en het beheer van vissen. www.invisionair.nl

Lees verder

Inklappen

Voorwoord : Koudwatervrees

Voorwoord : Koudwatervrees

donderdag, 18 december 2014

Na een week denken, praten en schrijven over vis wil ik nog maar een ding: vissen. Lekker relaxen aan of op het water. Natuurbeleving pur sang. Weer of geen weer: ik ga.

Lees meer

DNA heeft de toekomst

DNA heeft de toekomst

donderdag, 18 december 2014

Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vissoort, maar alle vissoorten gelijktijdig in kaart worden gebracht. Deze methode lijkt goed bruikbaar voor toepassingen in het waterbeheer.

Lees meer

Uitzet zonder uitzetting : Op weg naar een verantwoord karperbeheer

Uitzet zonder uitzetting : Op weg naar een verantwoord karperbeheer

donderdag, 18 december 2014

Honderdduizenden sportvissers vissen graag op karper, voor sommigen is het zelfs een ‘way of life’. Met een geschatte omzet van 120 miljoen euro per jaar heeft deze vorm van hengelsport, naast een recreatief belang, ook een belangrijke economische waarde. Onderdeel van een verantwoord karperbeheer kan het uitzetten van karper zijn.

Lees meer

Vis tellen nieuwe stijl

Vis tellen nieuwe stijl

donderdag, 18 december 2014

Monitoring vismigratie bij vispassage Crèvecoeur. Het monitoren van de visstand kan met verschillende methodes. De werking van vispassages wordt bijvoorbeeld meestal met fuiken gedaan. Er zijn echter ook andere methodes inzetbaar. De geautomatiseerde visteller die in de vispassage Crèvecoeur bij Den Bosch wordt gebruikt is daar een van.

Lees meer

Muziek en vissen

Muziek en vissen

donderdag, 18 december 2014

Koeien geven meer melk als in de stal muziek wordt gedraaid. Geen hardcore of heavy metal, maar bij voorkeur rustige muziek. Het hoeft niet klassiek te zijn, als het maar rustig is. Dit is serieus uitgezocht door een paar Engelse psychologen. En iets soortgelijks geldt ook voor vissen.

Lees meer

Ingenieur Lely vergat de trekvis

Ingenieur Lely vergat de trekvis

donderdag, 18 december 2014

Vismigratierivier maakt de Afsluitdijk passeerbaar voor trekvissen. Een bijzondere vismigratierivier moet de Afsluitdijk passeerbaar maken voor trekvissen. De plannen verkeren in een vergevorderd stadium, maar er zijn nog genoeg vragen om te beantwoorden. Om hoeveel vis gaat het bijvoorbeeld en hoe lok je die het best de nieuw aangelegde rivier in?

Lees meer

Oostvaarderse karpers

Oostvaarderse karpers

donderdag, 18 december 2014

In de schitterende natuurfilm de Nieuwe Wildernis speelden ze al een bescheiden rol: de karpers die je overal in het water van de Oostvaarders Plassen kunt tegenkomen. Het zijn er niet alleen veel, ze blijken zelfs van groot belang voor het ecologisch functioneren van dit unieke gebied.

Lees meer

Wat de vis eet zal hij zaaien

Wat de vis eet zal hij zaaien

donderdag, 18 december 2014

Zaadverspreiding van water- en oeverplanten door vis. Het is essentieel voor planten om hun zaden te verspreiden over grote afstanden. Daarvoor maken ze gebruik van diverse vectoren zoals water, wind en dieren. Recent onderzoek laat zien dat ook vissen hierbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer

Echte beken meanderen

Echte beken meanderen

donderdag, 18 december 2014

Ten zuiden van Breda voert waterschap Brabantse Delta beekherstel uit door meanders aan te takken op de Boven Mark. In de meander bij het Brabantse Galder worden relatief veel beekvissen aangetroffen. Het bewijs dat meanders een belangrijke rol spelen in het ecologisch herstel van beken.

Lees meer

Mysterie veenreuzen ontmaskerd

Mysterie veenreuzen ontmaskerd

donderdag, 18 december 2014

De Westeinderplassen blijken een ‘hotspot’ voor de Europese Meerval (Silurus glanis). Al jaren worden vangstmeldingen gedaan, maar over de biologie en de populatiegrootte van deze bijzondere vissoort was tot voor kort weinig bekend.

Lees meer

Job Baster (1711 - 1775): goudvissenkweker en smulpaap

Job Baster (1711 - 1775): goudvissenkweker en smulpaap

donderdag, 18 december 2014

Om van het gezeur om ‘een huisdier’ af te zijn kocht ik voor mijn kinderen drie goudvissen. Op de kassabon van de dierenwinkel stond keurig ‘3 Carassius auratus, Euro 6,60’. Omdat ik een andere wetenschappelijke naam in mijn hoofd had, sloeg ik er mijn favoriete vissenboek op na.

Lees meer

Zijlijnen

Zijlijnen

donderdag, 18 december 2014

De laatste wetenswaardigheden over vis en visstandbeheer, met onder meer aandacht voor het effect van peilbeheer op de visstand.

Lees meer