Kaderrichtlijn Water voor verbetering waterkwaliteit

7642
13 feb 2008

Onder leiding van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben gemeenten en de provincie de afgelopen twee jaar overlegd over de ambities voor de verbetering van de waterkwaliteit in Delflands gebied.

Dit heeft geleid tot een voorlopig maatregelenpakket waarmee wordt voldaan aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese wettelijke richtlijn om de waterkwaliteit in de woon- en leefomgeving te verbeteren. Het Vlaardings college van b&w is akkoord met het lokale maatregelenpakket, nu is het aan de raad om een besluit te nemen.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn doelen en maatregelen opgenomen om te voorkomen dat vervuild water in het oppervlaktewater terechtkomt. Het gaat dan onder meer om het aanleggen van riolering in buitengebieden: in de Holiërhoekse en Zouteveense polder zijn inmiddels alle panden aangesloten op de riolering. Verder wordt bij ophoogwerkzaamheden in Holy het rioolstelsel gescheiden voor afvoer van regenwater en huishoudelijk afvalwater. Ook duurzaam onkruidbeheer is belangrijk voor de waterkwaliteit. Voor de bestrijding van onkruid op verharde ondergrond maakt de gemeente gebruik van mechanisch borstelen en branden. Op het terrein van duurzaam bouwen wil de gemeente bovendien uitloging van bouwmaterialen naar oppervlaktewater tegengaan.

Nieuwe maatregelen
Het Hoogheemraadschap Delfland neemt KRW-maatregelen die zich vooral richten op de ecologie: de inrichting van natuurvriendelijke oevers, ecologisch onderhoud, het aanleggen van vispaaiplaatsen, het bevorderen van vismigratie en het wegvangen van witvis. Ook vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers in te passen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De KRW schrijft voor dat in 2009 alle Europse landen moeten aangeven op welke manier zij een betere waterkwaliteit willen bereiken. In 2015 moeten de wateren in Europa, en dus ook in Vlaardingen, ook echt veel schoner zijn.

Meer informatie over de KRW leest u op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl

Bron: vlaardingen.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.