Verlenging van een huurovereenkomst: de feiten op een rij

3141

De afgelopen maanden heeft Frans Boonstra, de juridisch medewerker van Sportvisserij Nederland, enkele vragen van hengelsportverenigingen gekregen over de verlenging van hun huurovereenkomst voor het visrecht.

Reden voor ons om de regelgeving over de huur- en verhuur van visrechten nog eens overzichtelijk te vermelden.

Huurovereenkomst van zes jaar
Eerst de meest voorkomende situatie; een huurovereenkomst voor het visrecht die precies zes jaren duurt. Vanaf 1 september 1999 geldt voor de huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor zes jaar en waarvan de einddatum na 1 september 1999 ligt, de verlenging van rechtswege. Door het systeem van verlenging van rechtswege hoeven huurder en verhuurder geen actie te ondernemen; de overeenkomst loopt van rechtswege voor een nieuwe periode van zes jaar door.

Wanneer geen automatische verlenging?
Geen verlenging van rechtswege vindt plaats:

  • als u van de verhuurder uiterlijk acht maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst een nieuwe huurovereenkomst aangeboden heeft gekregen;
  • als u uiterlijk acht maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst een opzeggingsbrief van de verhuurder heeft gekregen;
  • als u als huurder zelf schriftelijk bij de verhuurder hebt opgezegd. Opzegging door de huurder zelf komt echter niet vaak voor.

Als de verhuurder uiterlijk acht maanden voor het einde van de overeenkomst de huur heeft opgezegd of een nieuwe overeenkomst heeft toegestuurd, gaat de verlenging van rechtswege dus niet door maar eindigt de huurovereenkomst op de einddatum, respectievelijk gaat de nieuwe huurovereenkomst gelden.

Bent u het als huurder niet eens met de opzegging of met de gewijzigde nieuwe huurovereenkomst, dan moet u tijdig bij de Kamer voor de Binnenvisserij verlenging aanvragen van de lopende huurovereenkomst. Tijdig wil zeggen: uiterlijk een half jaar voor het einde van de lopende huurovereenkomst. Dat betekent dat als u de opzeggingsbrief of het nieuwe huurvoorstel van de verhuurder heeft ontvangen, bijvoorbeeld aan het begin van de zomervakantie, u niet nog eens twee maanden moet wachten. Want als u de termijn van een half jaar laat verlopen, eindigt de huurovereenkomst (bij opzegging) of gaat de nieuwe overeenkomst gelden (als een gewijzigde huurovereenkomst was aangeboden).

Advies: als u een schema of rooster met huurtermijnen en uiterste verlengingstermijnen voor uw viswateren maakt, kunt u in één oogopslag zien wanneer u voor welk water actie moet ondernemen.

Huurovereenkomst anders dan voor zes jaar
Voor huurovereenkomsten die korter of langer duren dan zes jaar geldt het hiervoor genoemde systeem niet. Zo'n huurovereenkomst eindigt ook als de verhuurder de overeenkomst niet opzegt vanzelf op de einddatum (!), tenzij u als huurder uiterlijk zes maanden voor het aflopen van de huurovereenkomst bij de Kamer voor de Binnenvisserij verlenging aanvraagt. Bij een huurovereenkomst die niet voor zes jaar geldt, moet u dus altijd zelf uiterlijk een half jaar van te voren actie ondernemen als u het visrecht wilt behouden. Ook als u een nieuwe huurovereenkomst voorgelegd heeft gekregen waar u het niet mee eens bent, moet u uiterlijk zes maanden voor het aflopen van de huurovereenkomst bij de Kamer voor de Binnenvisserij verlenging aanvragen. Op het voorgaande geldt één uitzondering namelijk voor huurovereenkomsten die één jaar of korter duren.

Huurovereenkomst van een jaar of korter
Bij een huurovereenkomst die is aangegaan voor een periode van één jaar of korter kunt u nooit verlenging aanvragen bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Als de huurder u in dit geval geen nieuwe overeenkomst aanbiedt bent u dus het visrecht kwijt. En als de verhuurder u in deze situatie een gewijzigde huurovereenkomst aanbiedt waar u het niet mee eens bent, moet u er dus onderling uit zien te komen omdat u anders uw visrecht ook kwijt bent. Probeert u dus altijd een huurovereenkomst te sluiten die langer duurt dan één jaar (al is het maar één dag meer) dan heeft u altijd de mogelijkheid om naar de Kamer voor de Binnenvisserij te gaa

Er zijn geen gerelateerde berichten.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide