Zeeaasspitgebieden Zuidwest Nederland nader bekeken

6966
28 jul 2008

De Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland voert samen met Sportvisserij Nederland een onderzoek uit naar het gebruik van de zeeaasspitgebieden in de Ooster- en Westerschelde.

Het is van groot belang dat de mogelijkheid van handmatige zeeaaswinning ook in de toekomst behouden blijft. Hiervoor is het noodzakelijk dat voor de Oosterschelde een nieuwe vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet wordt aangevraagd. Voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning moet een zogenaamde ‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd, waarin aangetoond wordt of het spitten van zeeaas al dan niet schadelijk is voor de natuur.

Het is daarom noodzakelijk om zoveel mogelijk informatie over de zeeaasspitterij te verzamelen. In april van dit jaar is een enquête verspreid onder 1300 sportvissers, die in de omgeving van de Ooster- en Westerschelde wonen. Om aanvullende informatie te verkrijgen, worden veldbezoeken afgelegd. Donderdag 24 juli zijn de eerste spitgebieden in de Oosterschelde bezocht. In de komende tijd zullen de overige gebieden in de Oosterschelde en Westerschelde met een bezoek worden vereerd.

  • De veldbezoeken hebben de volgende doelen:
  • Vaststellen van de mate van gebruik van de verschillende spitgebieden;
  • Beoordelen van het belang van de afzonderlijke spitgebieden;
  • Vastleggen hoe vogels reageren op de aanwezigheid van spitters en andere recreanten.

De verzamelde gegevens leveren, evenals de enquêteresultaten, een input aan de daadwerkelijke passende beoordeling die komend najaar en winter door een extern adviesbureau zal worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt tijdens de veldbezoeken gezocht naar veldaanduidingen (dijkpaalnummers, namen van wegen enzovoorts) waarmee de exacte ligging van de spitgebieden kan worden beschreven. Aan de hand van deze informatie, zullen de locatiebeschrijvingen in de nieuwe Landelijke lijst van Viswateren en de Lijst van Zeevismogelijkheden worden verduidelijkt.

Bron: Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide