Vispassages Peizerdiep worden verbeterd

10232
17 okt 2008

Deze weken wordt er hard gewerkt aan de verbetering van twee vispassages in het Peizerdiep. Hierdoor kunnen vissen makkelijker stroomopwaarts trekken. Het is de moeite waard een kijkje te nemen en de conclusie te trekken dat het er prachtig uit komt te zien.

In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn vrijwel alle beken in het gebied Noordenveld gekanaliseerd. Ze zijn rechtgetrokken en voorzien van stuwen, om zo de waterstanden beter te kunnen beheersen.

In de landinrichting Roden – Norg wordt veel energie gestoken in het weer natuurlijk maken van de beken in deze regio. Hier zal de natuur in Noord-Drenthe sterk van profiteren. Het Oostervoortsche Diep is afgelopen zomer over een flinke lengte in natuurlijke staat hersteld. Hierbij zijn nieuwe stuwen aangelegd die voor vissen en ander waterleven passeerbaar zijn.

Voor beekvissen zijn de herstelde beken echter nog onbereikbaar vanwege verouderde vispassages in het Peizerdiep (ter hoogte van het Sterrebosch bij Roden en ten zuiden van Lieveren onder de instroom van het Oostervoortsche Diep) die niet goed werken.

De vispassages in het Peizerdiep zijn in 1989 aangelegd op initiatief van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Het waren, samen met die in de Oostermoersche Vaart bij Gieterveen, de eerste in het noorden. Ze zijn ontworpen volgens de toenmalige kennis van vismigratie en waren vooral bedoeld om snoekbaars over de stuwen de beek in te helpen, om bovenstrooms meer evenwicht in de visstand te krijgen.

Dankzij de aanleg van de vistrappen vond onverwacht de winde een paaigebied in het Lieversche Diep, een beek die nog in natuurlijke staat door het fraaie landschap meandert. Sindsdien trekken ieder voorjaar de windes vanuit het Lauwersmeer naar het Peizerdiepsysteem om te paaien. “Deze vis staat symbool voor herstel van het Peizerdiep en zijn bovenlopen voor beekvissen, zoals dat nu plaatsvindt”, aldus Albert Jan Scheper van de Hengelsportfederatie Groningen - Drenthe.

Voor de meeste vissoorten, en dan vooral de kleinere beekvissoorten als serpeling, riviergrondel en bermpje, zijn de oude vispassages in het Peizerdiep nog niet passeerbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling ook het Peizerdiep in een grootschalig herstelproject opnieuw te laten meanderen. De loop wordt zo verlegd dat het Peizerdiep via een aantal ruime meanders uitmondt in het Leekstermeer. De huidige vispassages en achterliggende stuwen worden dan geheel verwijderd; het hele beeksysteem is dan vrij optrekbaar voor vis.

Als tussentijdse maatregel worden nu de vistrappen aangepast, zodat ze de komende jaren beter passeerbaar zijn voor meer soorten vissen. Er worden losse zwerfkeien gebruikt die later, als het echte werk begint, eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Dit project wordt in samenwerking tussen waterschap Noorderzijlvest, Dienst Landelijk Gebied en Arcadis uitgevoerd. De Grontmij en de hengelsportfederatie hebben over de aanpassingen advies uitgebracht.

Dit project voeren de betrokken organisaties uit met samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit om bedreigde plant- en diersoorten in Nederland een extra steun in de rug te geven.

Bron: Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.