Strafzaak katapult

35151
09 jan 2009

Bron: Hét Visblad jan 2009. ‘Het leiding geven aan het in bezit hebben van verboden wapens’ oftewel het in bezit hebben en de verkoop van katapulten was de aanleiding voor een strafzaak tegen hengelsportwinkel Raven uit Lelystad. Deze werd door de politierechter schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.

Nadat de politie in juli 2008 al eens de winkel van Raven had bezocht en gewaarschuwd dat de katapulten uit de winkel moesten worden gehaald, zijn in augustus 2008 circa 85 katapulten van verschillende types (voor het wegschieten van verschillende aassoorten) in beslag genomen.

De Officier van Justitie stelde dat alle katapulten verboden zijn en eiste eind november een voorwaardelijke boete van 500 euro met een proeftijd van twee jaar. De advocate van Raven bracht hier tegen in dat in het verleden sprake was van een officieel gedoogbeleid omdat de wetgever van mening was dat het vreedzaam gebruik van de katapult door sportvissers geen probleem was. Op basis van de door Sportvisserij Nederland aangeleverde wetsgeschiedenis, eerdere rechterlijke uitspraken en andere relevante informatie toonde zij aan dat dit officiële gedoogbeleid een paar keer is bevestigd door de toenmalige minister van Justitie.

EINDE GEDOOGBELEID

Bij een wetswijziging van de Wet Wapens en Munitie die in 1997 inging is dit officiële gedoogbeleid echter verlaten. De reden hiervoor was dat het in principe mogelijk was om toestemming te geven voor de katapult, maar dat in potentie veel
mensen hiervoor in aanmerking zouden komen en de katapult zo op grote schaal onder de bevolking zou worden verspreid.

Dit is in strijd met de doelstellingen van de wapenwetgeving en zou zowel wat betreft het verlenen van toestemmingen als
het toezicht op de verlofhouders enorme uitvoeringslasten met zich meebrengen. De handhaafbaarheid van een 'gecontroleerde verspreiding’ van voerkatapulten zou welhaast onmogelijk zijn, aldus de Minister van Justitie destijds. Er is toen dus louter om praktische reden gekozen om de katapult te verbieden. Tegelijkertijd werd erkend dat er tegen het gebruik door sportvissers eigenlijk geen bezwaar is.

‘SPEELGOEDWAPENS’

De advocate van Raven wees verder op de uitzondering die de Wet Wapens en Munitie maakt voor ‘speelgoedwapens’. Hiermee worden voorwerpen bedoeld die bestemd zijn om als speelgoed te worden gebruikt en redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. Bij vissen zou sprake zijn van een ‘sport en spel’ situatie en de voerkatapulten zouden dus aan te merken zijn als speelgoed.

De bij Raven in beslag genomen katapulten waren dan ook niet geschikt om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. De advocate vroeg de rechter daarom om vrijspraak of er bij een veroordeling rekening mee te houden dat ook de wetgever eigenlijk vindt dat het mogelijk zou moeten zijn om voor de katapult toestemming te krijgen, maar dat hier vanuit louter praktische overwegingen van is afgezien.

STRAFBAAR, GEEN STRAF

De politierechter oordeelde echter op basis van het politierapport dat de katapulten onder de Wet Wapens en Munitie vielen en de uitzondering voor speelgoedwapens hier niet van toepassing was. Met het oordeel dat er sprake was van verboden wapens ging de rechter wel erg kort door de bocht. Er zijn immers allerlei typen katapulten die van elkaar verschillen in kracht.

Het is niet voor niets dat in het verleden sportvissers zijn vrijgesproken omdat niet vaststond dat met de betreffende katapult ernstig lichamelijk letsel kon worden toegebracht. Deze rechter was echter duidelijk geen voorstander van een gedoogsituatie, omdat dit alleen maar leidt tot onduidelijkheid. Toch vond zij het evenmin juist dat de sportvisser er de dupe van is dat de wetgever enkel en alleen vanwege uitvoeringsredenen het gebruik van de katapult onmogelijk maakt. Dit terwijl de wetgever zelf aangeeft het gerechtvaardigd te vinden om het vreedzaam gebruik van een voerkatapult door sportvissers
toe te staan. De rechter verklaarde Raven daarom weliswaar strafbaar, maar legde geen straf op.

ADVIES SPORTVISSERS

Zolang de onzekere situatie rond de katapult blijft bestaan, loop je dus de kans op in beslagname en een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen. Sportvisserij Nederland heeft al sinds juni 2007 een verzoek tot vrijstelling voor sportvissers bij het Ministerie van Justitie ingediend. Dit ministerie werkt echter wel zeer traag.

Het dossier over de katapult van Sportvisserij Nederland zal met deze nieuwste jurispredentie worden aangevuld. Ook zullen we onderzoek laten doen door TNO of een aantal lichte voerkatapults onder de wettelijke uitzondering voor speelgoedwapens valt. Als er zich nieuwe ontwikkelingen voor doen rondom de kattapult, dan lees je hier natuurlijk over in Hét Visblad.

Bron: Hét Visblad januari 2009. Klik hier om een abonnement aan te vragen.

Gerelateerde berichten
Er zijn geen gerelateerde berichten.
Divide

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.