Motorbotenverbond tegen vaarbijdrage

6212
26 jan 2009

Bron: schuttevaer.nl. Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is tegen de invoering van een vaarbijdrage voor de recreatievaart. De VNM behartigt de belangen van ongeveer 10.000 leden van bij de KNMC aangesloten verenigingen.

Uit het rapport Verkenning bijdrage van de recreatietoervaart, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, blijkt dat men geen vaarbelasting wil instellen, maar wel een bijdrage in de kosten van het onderhoud van de vaarwegen. De pleziervaarders moeten deze bijdrage opbrengen.

Het Verbond Nederlandse Motorbootsport is tegen de invoering van een dergelijke Vaarbijdrage omdat:

  • De voorgestelde bijdrage van € 8,- per vierkante meter bootoppervlakte, met een minimum van € 80,-, leidt tot een sterke vermindering van de vaaractiviteiten van vooral de bezitters van kleine- en middelgrote pleziervaartuigen, verreweg de grootste groep.
  • Vele van deze vaartuigen worden slechts weinig gebruikt en zo zij gebruikt worden, dan nog bijna uitsluitend voor vakanties.
  • Het gevolg is dat men deze schepen verkoopt en de bijbehorende ligplaatsen in (verenigings)jachthavens opzegt. Met als gevolg: veel potentiële wrakken op de wal.
  • De recreatievaart in Nederland werd enkele jaren geleden ook al belast met fors hogere brandstofkosten als gevolg van de verplichte omschakeling van rode naar witte diesel, waardoor het rijk jaarlijks vele miljoenen extra belasting ontvangt. Verder heeft de pleziervaart recent forse investeringen moeten doen om aan het zogenaamde lozingsverbod - met de daaraan verbonden kosten - te voldoen. Ook deze regeling geldt weer alleen voor de pleziervaart.
  • De voorgestelde bijdrageregeling komt daar nog bovenop en is bovendien geheel in strijd met het bevorderen van vakantie in eigen land. Het is bekend dat de Nederlandse pleziervaarder vooral zijn vakanties binnen Nederland houdt. Uit onderzoek is gebleken dat de sector waterrecreatie in zijn geheel in ons land jaarlijks enkele miljarden euros genereert. Aan deze sector zal door dit voorstel een zware klap worden toegebracht.
  • Als deze vaarbijdrage ook gevraagd gaat worden van bezoekende buitenlandse watersporters zal dat op hen een afschrikwekkende werking hebben.
  • Bovendien is dit voorstel geen middel tot het verhogen van de veiligheid, zoals in het rapport wordt gesteld. Verhoging van kosten leidt, als men al kan blijven varen, tot bezuiniging op het onderhoud en heeft daarmee zelfs een negatieve invloed op de veiligheid op het water. Voor het verhogen van de veiligheid op het water is het eventueel uitbreiden van de marifoon- en vaarbewijsplicht een veel beter middel.

Bron: schuttevaer.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide