Aanvragen voor Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

4906
29 apr 2009

Het bestuur van Sportvisserij Nederland heeft voor 2009 besloten het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden te continueren. Dit Fonds is ingesteld in 2007 met als doel de activiteiten van de aangesloten hengelsportverenigingen voor maatregelen ter stimulering en duurzame verbetering van de sportvisserijmogelijkheden te ondersteunen.

Het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden kan activiteiten ondersteunen op het gebied van:

  • Voorzieningen aan het viswater, voor de visstand of voor de sportvissers;
  • Visies, plannen en onderzoek;
  • Voorlichting en promotie.

De maximale bijdrage die per project kan worden verleend, bedraagt 50 % van de externe kosten tot een maximum bijdrage van 20.000 euro. Minimaal dient de eigen bijdrage 2.000 euro te zijn.

De activiteiten kunnen heel divers zijn. Om een idee te geven: aanleg van een paaigebied, een beluchtingsinstallatie, beschermingsconstructies tegen aalscholvers, een schuilhut, een eigen clubhuis, trailerhellingen, vissteigers, visbotenhavens, bijzondere promotie of jeugdactiviteiten, een groots jeugdkamp, etc.

Belangrijk is dat het vernieuwende activiteiten zijn met een wezenlijk toegevoegde waarde voor de sportvisserij. Er moet een kort maar goed onderbouwd plan worden ingediend, waarbij ook de financiering duidelijk moet zijn aangegeven (andere externe financiers, eigen financiële bijdrage en inzet) inclusief de realisatie termijn. Reguliere activiteiten en beheersactiviteiten worden niet gesubsidieerd!

In de “Regeling Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden” zijn de in aanmerking komende maatregelen, procedures en criteria voor 2009 beschreven. Voor het jaar 2009 dienen verzoeken om subsidie uiterlijk op 15 juni 2009 door Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen. Hiertoe dient dit aanvraagformulier (PDF) te worden ingevuld en toelichtende stukken te worden meegestuurd.

De regeling kan ook per e-mail of telefonisch worden aangevraagd (weijman@sportvisserijnederland.nl; tel. 030-6058476).

Het bestuur van Sportvisserij Nederland rekent er op met deze subsidieregeling de sportvissers en de aangesloten hengelsportverenigingen van dienst te zijn. Graag zien wij uw subsidie aanvraag en plannen voor verbetering en stimulering van de sportvisserij tegemoet!

-> Meer informatie over het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

-> Download hier het aanvraagformulier 2009 (PDF)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide