Waterkrachtcentrale Roer afgewezen

9431
27 okt 2009

De vergunningaanvraag van een ondernemer om in het Duitse deel van de Roer (Eifelrur) een waterkrachtcentrale te bouwen is door de gewestelijke regering in Keulen afgewezen.

Tegen de voorgenomen bouw van een waterkrachtcentrale in de stuw bij Linnich was door verschillende belanghebbenden bezwaar aangetekend.

In de toelichting bij deze stelt de gewestelijke regering dat de aanvraag op grond van wetgeving op het gebied van milieu en waterhuishouding is afgewezen. Met name de Europese Kaderrichtlijn Water werd daarbij vermeld. De bestaande stuw heeft nooit als functie de opwekking van waterkracht gehad. Weliswaar heeft er in de nabijheid ooit een watermolen gedraaid, maar de toenmalige eigenaars hebben al in 1979 daarvan afstand gedaan omdat ze er geen gebruik meer van maakten.

Ook de belangrijke rol van de Roer als doorgangswater en leefmilieu voor vissen als zalm, zeeforel, aal, rivierprik, zeeprik, vlagzalm, barbeel en sneep, werd bij de besluitvorming betrokken. In de Roer hebben de migratiemogelijkheden voor deze vissoorten duidelijk voorrang boven de opwekking van energie middels waterkracht.

Nederlandse inbreng

Tegen de bouw van de waterkrachtcentrale was vanuit Nederland onder andere bezwaar aangetekend door: de VBC Roer, de Hengelsportfederatie Limburg, Sportvisserij Nederland, het Zalmplatform en het Waterschap Roer en Overmaas. De Nederlandse hengelsportverenigingen langs de Roer hielden een handtekeningenactie die bovendien 150 handtekeningen opleverde.

Daarnaast werd ook door de betroffen Duitse hengelsportorganisaties en enkele overheidsinstellingen bezwaar aangetekend. In Duitsland werd de inbreng vanuit Nederland als een belangrijk signaal ervaren.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.