Ernstige wintersterfte door langdurige winter

11563
25 jan 2010

In een toenemend aantal wateren treedt tijdens deze strenge winter vissterfte op. De omvang hiervan kan per water aanzienlijk zijn en tot de dood van duizenden vissen leiden. Sportvisserij Nederland doet daarom een dringende oproep aan gemeenten en waterschappen om in actie te komen.

Het betreft vooral kleine(re) vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is een langdurige ijsbedekking. Deze wintersterftes treden vooral op wanneer er ook – zoals in deze winter – veel sneeuw op het ijs ligt. Door de sneeuwbedekking dringt er geen licht door in het water en wordt er geen zuurstof meer geproduceerd. Door afbraakprocessen verdwijnt de nog aanwezige hoeveelheid zuurstof en worden voor vis giftige stoffen gevormd.

Natuurlijik verschijnsel met risico's

Wintersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dierenleed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

Hoe te handelen

Vanuit haar betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor een gezonde visstand heeft Sportvisserij Nederland de 900 aangesloten hengelsportverenigingen geadviseerd hoe te handelen bij wintersterfte. Daarnaast heeft Sportvisserij Nederland de waterschappen en gemeenten dringend verzocht deze vissterftes waar mogelijk te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken.

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen is echter beter dan genezen. Wintersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren, diepere overwinteringsplekken aan te leggen en eventueel aanwezige lozingen en riooloverstorten te saneren.

-> Meer over wintersterfte

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.