Zeventig miljoen voor baggeren Vecht

6543
28 jan 2010

Utrecht - Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat stelt 70 miljoen euro beschikbaar om de rivier de Vecht te saneren.

In juli 2010 beginnen de werkzaamheden waarbij in vijf jaar tijd ruim 2,5 miljoen kuub verontreinigd baggerslib van de bodem verwijderd wordt. Na de sanering voldoet de waterkwaliteit van de Vecht weer aan de eisen die in Europa gelden. Staatssecretaris Huizinga: ‘’De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is de afgelopen decennia sterk verbeterd, maar we zijn nog niet klaar. Dit project laat zien hoeveel we kunnen bereiken als verschillende partijen de handen ineenslaan‘’.

Lozingen

De waterkwaliteit van de Vecht was lange tijd slecht als gevolg van de vele lozingen op de rivier. Het water was erg troebel, waardoor waterplanten er niet konden groeien en dieren de verontreinigende stoffen binnenkregen. Door de slechte waterkwaliteit is ook de waterbodem verontreinigd geraakt. In 1996 is het beheer en onderhoud van de Vecht door het Rijk overgedragen aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Toen is ook een restauratieplan van start gegaan om de ecologische kwaliteit van de rivier te verbeteren.

Traject van 42 km

In de laatste fase van dit plan, die nu aanbreekt, wordt de waterbodem gesaneerd. Bij de overdracht is de afspraak gemaakt dat het Rijk een deel van de bodemsanering zou bekostigen. Het eerste deel van de sanering bestaat uit het baggeren van de volle 42 km van de Vecht. ‘’De sanering van de Vecht is een van de meest ingrijpende klussen in de historie van het waterschap." aldus dijkgraaf Johan de Bondt. Staatssecretaris Huizinga: ‘’Een gesaneerde Vecht betekent schoner water. Dat is beter voor de natuur en plezieriger voor de mensen die er wonen, werken en recreëren’’.

Zodra de Vecht is gesaneerd wordt doorgegaan in de Smalweesp, de Gaasp en de Weespertrekvaart. In 2015 zijn naar verwachting al deze wateren gesaneerd. Gekoppeld aan de sanering van de Vecht moeten de drie rioolwaterzuiveringinstallaties, die lozen op de Vecht, worden aangepast. Dit om een waterkwaliteit te krijgen die wenselijk is in de Vecht.

De totale kosten van het project zijn geraamd op bijna 100 miljoen euro. Het Rijk draagt nu 70 miljoen euro bij. De financiering van het resterende deel wordt door het waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

Bron: Blikopnieuws.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.