Aanbieding rapport kreeftenproblematiek Gouda

12405
02 feb 2010

Morgen (woensdag 3 februari) wordt het rapport over de kreeftenproblematiek in Gouda gepresenteerd aan wethouder Marco Kastelein van de Gemeente Gouda en hoogheemraad Hans Schouffoer van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Zij zullen het rapport uit handen van auteur Willie van Emmerik van Sportvisserij Nederland en dhr. Amkreutz, voorzitter van de Goudse Hengelaarsvereniging “Viswaterpachting” in ontvangst nemen.


Overhandiging in Gouda door Chiel Amkreutz van de Goudse Hengelaarsvereniging aan hoogheemraad en wethouder.

In samenwerking met de Goudse Hengelaarsvereniging “Viswaterpachting” en beroepsvisser J. van der Laan heeft Sportvisserij Nederland afgelopen zomer het voorkomen van de exotische rivierkreeften in een aantal Goudse stadswateren onderzocht. Directe aanleiding voor dit onderzoek waren klachten van sportvissers. Er kwamen berichten dat de wateren in Gouda leeg- en kaalgevreten werden en dat de kreeften zelfs over straat lopen.

Het rapport ‘oriënterend onderzoek exotische rivierkreeften stadswateren Gouda’ kunt u hier downloaden.


De kreeften werden gevangen door beroepsvisser Van der Laan met behulp van fuiken.

1 tot 3 kreeften per vierkante meter
Het onderzoek wijst uit dat het in Gouda om de rode Amerikaanse rivierkreeft gaat. In totaal zijn tijdens het onderzoek meer dan 5.000 exemplaren gevangen. Naar schatting is er 300-800 kilo kreeften per hectare aanwezig in de Goudse stadswateren. Dit staat gelijk aan 1 tot 3 kreeften per vierkante meter.


De rode Amerikaanse rivierkreeft...

Problematiek
Zowel waterplanten, ongewervelden, amfibieën en vissen kunnen negatieve effecten ondervinden van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Daarnaast woelen de kreeften door graafactiviteiten de bodem om wat de helderheid en waterkwaliteit niet ten goede komt. Zelfs de Kaderrichtlijn Water richtlijnen worden hierdoor negatief beïnvloed. Verder graven de rivierkreeften mogelijk ook tunnels en gaten in de oevers, die daardoor instabiel kunnen worden.


Het team van Sportvisserij Nederland en Goudse Hengelaarsvereniging “Viswaterpachting” in actie.

Maatregelen

Bij het bestrijden van de kreeften wordt gedacht aan het wegvangen met fuiken en het uitzetten van roofvis. Een combinatie van beide maatregelen lijkt het meest succesvol. De haalbaarheid hiervan wordt nog verder onderzocht.
Aangezien de kreeften een probleem kunnen vormen voor de waterkwaliteit, de visstand en de oevers, wordt het hoogheemraadschap gevraagd om meer aandacht aan de kreeftenproblematiek te besteden.

Voor het wegvangen van kreeften wordt gedacht aan het inzetten van een beroepsvisser, die zijn inspanningen terugverdient door de kreeften voor consumptie te verkopen. Het is dan wel belangrijk dat het doel inderdaad is om het aantal kreeften te reduceren en niét om de oogst te optimaliseren.

Rode Amerikaanse rivierkreeft

De rode Amerikaanse rivierkreeft heeft een voorkeur voor warm water. Het is een agressieve, snel groeiende soort die geen hoge eisen stelt aan zijn omgeving en goed bestand is tegen bijvoorbeeld droogvallen. Hij kan tunnels graven met een lengte tot meer dan twee meter. De rode Amerikaanse rivierkreeft kan lange afstanden afleggen, ook over land. Het is een alleseter die zowel ongewervelde dieren, planten, organisch materiaal als ook visseneieren en kleine vis eet. 

-> Meer over de kreeftenproblematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide