Kierbesluit: Kamer eist onderzoek

6322
17 dec 2010

De oppositie in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Atsma gevraagd geen onomkeerbare stappen te nemen, zolang er geen duidelijkheid is over de mogelijke consequenties van het terugdraaien van het Kierbesluit Haringvliet. Tijdens het debat over de waterprojecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zegde Atsma de Kamer een overzicht toe van de juridische risico's.

Mits hij toestemming krijgt van de verzenders, zal Atsma ook de binnengekomen protestbrieven aan de Kamer zenden. Onder andere de Rijn- en Maasoeverstaten, de EU-commissie en diverse maatschappelijke organisaties hebben de Nederlandse regering een brief gestuurd over het belang van het Kierbesluit.

Slechte verdragspartner

Staatssecretaris Atsma kreeg het behoorlijk aan de stok met partijen als D66, SP, PvdA en CU over het terugdraaien van het Kierbesluit. Volgens de oppositie toont de Nederlandse regering aan, tien jaar nadat internationaal afspraken zijn gemaakt, een slechte verdragspartner te zijn door nu "de stekker eruit te trekken". Gezien de enorme protesten verwacht de oppositie grote schadeclaims van landen langs de Rijn en Maas die vele malen hoger zullen zijn dan de overschrijding van het budget met 6 miljoen euro waarop Atsma de intrekking baseert. De provincie Zuid-Holland alleen al komt met een claim van 3,5 miljoen.

Doelstelling blijft overeind

Atsma leek niet echt onder de indruk van het protest van de Kamerleden. Vooral Arie Slob (CU) ergerde zich over 'de rustige wijze' waarop de staatssecretaris reageerde. De staatssecretaris zei geen grote problemen te verwachten omdat het terugdraaien van het Kierbesluit niets afdoet aan het doel om de grote rivieren geschikt te maken voor migrerende vis. Hij zei te verwachten dat het onderzoek naar alternatieven een resultaat zal opleveren waarmee dat doel alsnog bereikt kan worden. Over die alternatieven wilde hij nog geen mededeling doen. De heroverweging voor andere zeeopeningen zal in ieder geval plaatsvinden binnen het hele watervraagstuk van de Zuid-Westelijke Delta, zo liet Atsma weten. Hij zei erop te vertrouwen dat een andere visroute gevonden zal worden. Desnoods moeten we de zalm als indicator loslaten en daar andere trekvissen voor in de plaats stellen."

Onvoldoende draagvlak in regio

Tijdens het debat werd duidelijk dat het terugdraaien van het kierbesluit vooral is gebaseerd op onvoldoende draagvlak in de regio, met name onder agrariërs. De oppositiepartijen vonden dit argument weinig overtuigend, gezien het verlies aan draagvlak bij de omringende landen die nu mogelijk met hoge claims komen. Atsma bleef standvastig: "Het tijdspad is al lang overschreden en formeel zijn wij daar al over aan te spreken." De staatssecretaris drong er bij de Kamerleden op aan nog geen conclusies te trekken. "Een definitief besluit volgt pas als de juridische inzichten dat toelaten, maar bindt mij niet aan een termijn."

Bron: Waterforum.net

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.