Blankvoorn en klimaatverandering

4387
28 feb 2011

Britse visbiologen hebben onderzocht of er een verband bestaat tussen de groei en recrutering van de blankvoorn en de vermeende 'sprong' in het klimaat in het Noordatlantisch gebied. De noordelijke begrenzing van de Golfstroom, van wezenlijke invloed op ons weer en klimaat, heeft zich sinds het einde van de negentiger jaren naar het zuiden verplaatst.

Dit heeft geleid tot een groter aantal warme, natte zomers met wijzigingen in de waterafvoer en de watertemperatuur van de binnenwateren. Verondersteld wordt dat dergelijke wijzigingen in het klimaat, effect kunnen hebben op de verspreiding, de groei en de jaarklassterkte bij vissen. Om hierover meer inzicht te krijgen, werden gegevens over de blankvoornstand in een aantal rivieren over een lange tijdreeks, gecombineerd met data over afvoer en watertemperatuur.

Het jaar 1996 werd gehanteerd als sprongjaar. In de periode voor 1996 bleken er duidelijke verbanden te bestaan tussen groei, jaarklassterkte, watertemperatuur en rivierafvoer. Warme en droge zomers leidden tot sterke jaarklassen; natte, koude zomers tot zwakke. Na de klimaatsprong verdween dit verband. De groei van de blankvoorn bleef wel min of meer constant, maar de jaarklassterkte is van jaar tot jaar sterke pieken en dalen gaan vertonen.

Jaren met een slechte recrutering, blijken nu de jaren met - vooral in de zomerperiode - toegenomen pieken in de afvoer als gevolg van de nattere zomers. Deze piekafvoeren hebben vooral in de periode dat de visjes nog klein zijn, een negatief effect. Bijv. door uitspoeling, verminderd voedselaanbod en hogere energiekosten. Vooral in rivieren met weinig structuur, gedegradeerd tot afvoerkanalen, kan dit probleem zich sterk manifesteren. Voor de blankvoorn kan dit leiden tot instabiele bestanden.

Het geschetste beeld bleek voor alle onderzochte rivieren gelijk, een indicatie dat een factor op macro-niveau, zoals een klimaatsprong, hiervoor verantwoordelijk is. Hoewel meer onderzoek nodig is, geeft deze studie een duidelijke indicatie van de mogelijke effecten van klimaatverandering op de visstand.

Bron: Nunn, A.D. et.al (2010). Is there evidence for a shift in fish growth and recruitment success linked to climate change? J. Fish. Biol. 77: 1780-1792

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.