PvdA en PvdD stellen kamervragen over waterkracht

5562
28 apr 2011

Zowel de Partij van de Arbeid als de Partij voor de Dieren hebben Kamervragen gesteld over de mogelijke schadelijke impacht van waterkracht op visbestanden. Zij willen zowel van staatssecretaris Henk Bleker (Economische zaken, Landbouw & Innovatie) als staatssecreatris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) weten wat het kabinet gaat doen om de sterfte van migrerende vissen als de aal en zalm een halt toe te roepen.

De vragen die beide partijen aan de staatssecretarissen hebben gesteld staan hieronder weergegeven.

Vragen van de leden Jacobi en Samson (PvdA) aan de staatssecretarissen van ELI en Infra & Milieu over waterkrachtcentrales en visgeleidingssystemen:

1. Is het u bekend dat er in de bestaande Nederlandse waterkrachtcentrales 20%- 30% vissterfte optreedt bij vissen die stroomafwaarts migreren, terwijl het wel degelijk mogelijk is om waterkracht te benutten zonder de vissterfte significant te vergroten? (zie Uitgesproken VARA  dd 11 april 2011)

2. Bent u ervan op de hoogte dat er, ondanks de mogelijkheden, in Nederland nog geen enkele waterkrachtcentrale is uitgerust met een goed werkend visgeleidingssysteem voor stroomafwaarts migrerende vissen?

3. Wat gaat u doen om de combinatie van duurzame energie en bescherming van de visstand mogelijk te maken en de bestaande waterkrachtcentrales zo spoedig mogelijk te voorzien van een goed werkend visgeleidingssysteem (conform motie Van der Vlies)?

 
Lutz Jacobi (Partij van de Arbeid)         Diederik Samson (Partij van de Arbeid)


Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie over massale vissterfte bij waterkrachtcentrales

1. Bent u ervan op de hoogte dat de voorzitter van de Werkgroep Aalherstel heeft
gewaarschuwd dat er massale vissterfte optreedt bij waterkrachtcentrales, waarbij ook
(Europese) bedreigde en beschermde soorten als de paling en de zalm in de turbines
vermalen worden?

2. Klopt het dat in de bestaande Nederlandse waterkrachtcentrales 20 tot 30% van de vissen
vermalen worden in de turbines als zij stroomafwaarts migreren? Zo neen, waar baseert u dat
op?

3. Hoeveel waterkrachtcentrales in Nederland zijn uitgerust met een aantoonbaar goed werkend
visgeleidingssysteem, zodat stroomafwaarts migrerende vissen ongeschonden langs de
centrale worden geleid, en bij hoeveel centrales is dit nog niet op orde? Op welk
wetenschappelijk onderzoek en monitoringsgegevens baseert u dit?

4. Deelt u de mening dat bestaande centrales zo spoedig mogelijk voorzien moeten worden van
een aantoonbaar goed werkend visgeleidingssysteem, zodat vissen wel ongeschonden de
rivieren af kunnen zwemmen, en als dit niet het geval is de centrale stilgelegd zou moeten
worden?
5. Kunt u uiteenzetten hoe de sterfte van paling bij waterkrachtcentrales zich verhoudt tot de
afspraken die Nederland in Europa heeft vastgelegd in kader van het Aalbeheerplan om de
paling te beschermen?

6. Zijn er in het kader van het Aalbeheerplan al maatregelen genomen om paling ongeschonden
langs waterkrachtcentrales te leiden? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen en hoe
effectief zijn deze aanpassingen? Zo neen, waanneer worden deze maatregelen dan wel
genomen en geëvalueerd?

7. Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken met betrekking tot de waterkrachtcentrale
in Borgharen en of er al monitoringsgegevens over de vissterfte en vispasseerbaarheid zijn?


Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.