Sportvisserij Nederland wint slag in dossier IJsselmeer

10336
26 jan 2012

Het bezwaar van Sportvisserij Nederland tegen de door de provincie Friesland verleende vergunning voor de beroepsmatige visserij op het IJsselmeer is ontvankelijk verklaard.

Naar aanleiding hiervan bracht de bezwarencommissie een lijvig en uiterst kritisch advies uit aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland. Daarin worden de door Sportvisserij Nederland geuite bezwaren op basis van de Natuurbeschermingswet grotendeels gegrond verklaard. Dit 21 pagina’s tellende adviesrapport (pdf) gaat dieper in op de problematiek rond de overbevissing van het IJsselmeer.

Frans Boonstra, jurist bij Sportvisserij Nederland, over dit rapport: “Dit advies van de bezwarencommissie is een belangrijke overwinning voor de sportvisserij, aangezien de provincie Friesland tijdens de hoorzitting betoogde dat wij als sportvisserij niet ontvankelijk zouden zijn. Het bezwaar dat wij hadden ingediend (pdf), had volgens de provincie namelijk niets met te beschermen vogels van doen maar alleen met de visstand. Sportvisserij Nederland behartigt echter veel meer belangen die relevant zijn voor de sportvisserij.”

Verbod op de spieringvisserij

Bij de vergunningaanvraag had de beroepsvisserij onvoldoende informatie aangeleverd om te kunnen beoordelen of spieringvisserij wel mogelijk is. Ook met de aangeleverde informatie bleef het daarom onzeker of er wel voldoende voedsel overblijft voor de beschermde, visetende vogels. Daarom heeft de provincie Friesland de spieringvisserij nadrukkelijk buiten de verleende vergunning gelaten.

Desondanks is er toch een voorschrift in de vergunning opgenomen over de spieringvisserij. Deze ‘misslag’ zal de provincie in het nieuwe besluit herstellen, zo heeft de provincie op de zitting aangegeven. Vanwege alle gebreken adviseert de commissie de provincie niet alleen om de vergunning te herroepen, maar bovendien om een deel van de kosten van Sportvisserij Nederland te vergoeden.

Hiermee geeft de commissie in feite aan dat de vergunning onrechtmatig is. Voor Sportvisserij Nederland is dit reden geweest om een zogenaamde voorlopige voorziening aan te vragen (pdf) bij de Raad van State. Over de aangevraagde voorlopige voorziening vindt een hoorzitting plaats die voor 3 februari in Den Haag op de rol staat. Als de Raad van State met de gevraagde voorlopige voorziening akkoord gaat, betekent dit dat er niet beroepsmatig gevist mag worden op het IJsselmeer tot er een definitef eindoordeel is geveld over de vergunning.

Vervolgstappen

Het is nu aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland om de verleende vergunning te heroverwegen en daarbij het advies van de bezwarencommissie mee te wegen. Er zou een nieuwe vergunning kunnen worden afgegeven, maar dat kan volgens de commissie alleen als alsnog komt vast te staan dat de beroepsvisserij geen significant verstorende effecten heeft op de beschermde vogelsoorten. Dit een forse opgave die in elk geval meer onderbouwing en aanpassing van de gedragscode van de beroepsvissers verlangt. Waarschijnlijker lijkt het echter dat de vergunning op belangrijke punten moet worden aangepast.

Situatie IJmeer en Markermeer

Op het IJmeer en Markermeer speelt er op het gebied van vergunningen ook een en ander. Hier liep de door de provincie Flevoland afgegeven Natuurbeschermingswet vergunning op 31 december 2011 af. Vanaf toen mocht er dus niet meer beroepsmatig gevist worden op deze wateren. Sportvisserij Nederland heeft vanwege de ook in deze wateren dramatische visstand een zienswijze gegeven over een eventuele nieuwe vergunning. Enkele dagen geleden heeft de provincie een nieuwe vergunning afgegeven. Wij zullen deze kritisch bekijken.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.