Grote modderkruiper bedreigd door Aziatische neef?

8151
06 dec 2012

Tijdens een onderzoek naar de visstand in de Tungelroysebeek hebben onderzoekers van Waterschap Peel en Maasvallei en ecologisch adviesbureau Natuurbalans – Limens Divergens bij het dorp Ell een populatie van een voor Nederland nieuwe exotische vissoort aangetroffen.

Het gaat om de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus), een vissoort die van oorsprong voorkomt in Azië. In Nederland wordt de Aziatische modderkruiper verkocht als aquariumvis. Hoogstwaarschijnlijk zijn de uitheemse modderkruipers in de Tungelroysebeek door iemand uitgezet.In Europa is de vis eerder aangetroffen in enkele geïsoleerde wateren in Duitsland, Italië en Spanje. De vondst in de Tungelroysebeek is de eerste waarneming van de soort in Nederland. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de vissoort in Nederland tot nu toe een zeer beperkte verspreiding kent. Wel zijn er in de Tungelroysebeek exemplaren van verschillende leeftijden aangetroffen, wat mogelijk op voortplanting duidt.

Momenteel wordt een literatuurstudie naar de vissoort uitgevoerd om erachter te komen welk effect de Aziatische modderkruiper op de Nederlandse visfauna kan hebben. Mogelijk concurreert de soort met inheemse bodemvissen om voedsel en leefruimte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat deze uitheemse vissoort kan kruisen met de inheemse grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), een bedreigde vissoort die beschermd is door (inter)nationale regelgeving.

Exoten kunnen negatieve effecten hebben op bedreigde inheemse planten en dieren. Door hun invasieve karakter kunnen ze in korte tijd grote gebieden koloniseren en enorme dichtheden bereiken. De gevolgen voor de Nederlandse natuur kunnen desastreus zijn. Zo worden de larven van de inheemse boomkikker en knoflookpad op tal van plaatsen bedreigd door de Amerikaanse zonnebaars, terwijl de inheemse rivierdonderpad uit de Nederlandse rivieren wordt verdrongen door de zwartbekgrondel uit Oost-Europa.

Waterschap Peel en Maasvallei en Natuurbalans benadrukken dat het uitzetten van uitheemse planten en dieren in Nederland verboden is en tot grote financiële en ecologische schade kan leiden.

Inheemse Grote modderkruiper (foto: Ben Crombaghs)

 Aziatische modderkruiper (foto: Martijn Dorenbosch)

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide