TAC-en QUOTA nieuws 2013 (video)

6754
15 jan 2013

De Europese Unie heeft eind 2012 de jaarlijkse vangsthoeveelheden voor 2013 (TAC’s: Total Allowable Catch) en quota (het maximum dat aan een land wordt toegewezen) vastgesteld voor zeevis zoals kabeljauw, haring, schol, tong, wijting.

Rode draad daarbij vormen de adviezen van de internationale visserijbiologen over wat er maximaal per vissoort aangeland mag worden.

De Europese visserijministers hebben bepaald dat er in 2013 minder tong mag worden gevangen. Voor de schol, kabeljauw, haring, wijting en makreel, moeten de precieze vangsthoeveelheden (Total Allowable Catch,TAC) nog worden vastgesteld. Dit omdat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Noorwegen over de toegang tot elkaars wateren nog niet zijn afgerond. Daarom zijn de vangsthoeveelheden voor 2013 voorlopig vastgesteld op 70% van het niveau van 2012.

De Nederlandse overheid zet er daarbij op in om voor kabeljauw uit te komen op een 20 % reductie van de TAC ten opzichte van 2012. Dat is in lijn met de adviezen van de visserijbiologen. Half januari gaan de EU en Noorwegen weer om tafel en kunnen de vangsthoeveelheden definitief worden aangepast.

Zeedagen

Naast TAC’s en quota zijn er ook zeedagen. Deze kunnen worden vastgesteld als het met een quotasoort slecht gaat. Een maximum aantal zeedagen betekent dat er minder kan worden gevist. Dat is al een paar jaar het geval voor de kabeljauw en platvis zoals tong en schol. Die zeedagenkorting was dit jaar onderwerp van veel discussie. Want waar de quota voor schol met 15 % zijn verhoogd, zouden de vissers die niet kunnen opvissen door de zeedagenkorting die voor 2013 zou gelden.

Daarop heeft Brussel besloten dat er in 2013 een einde komt aan de automatische korting op zeedagen zoals het beheerplan dat voorschreef. De Nederlandse schol- en tongvissers mogen net zo vaak uitvaren als in 2012. Dit geldt ook voor de kabeljauwvisserij.

Zeebaars

Voor de zeebaars wordt 2013 een belangrijk jaar. Deze vis is geen quotasoort en mag dus onbeperkt worden aangeland. Dat doen beroepsvissers ook steeds meer. Hier komt wellicht verandering in, al zal dat nog niet dit jaar zijn. Eind 2012 vond in Kopenhagen een overleg van deskundigen plaats onder leiding van ICES , waarin alle biologische - en vangstgegevens van zeebaars tegen het licht zijn gehouden. Het eindrapport van deze ‘benchmark’ bijeenkomst is bijna klaar en zal aangeven hoe het er met de zeebaars voor staat en of maatregelen nodig zijn.

De eerste signalen zijn dat het niet goed gaat met deze voor sportvissers uitermate belangrijke vissoort. De EU commissie dacht al eerder aan een TAC, maar dit jaar zal duidelijk worden welke maatregelen er vanaf 2014 worden genomen om de zeebaars te beschermen tegen overbevissing.

Overzicht TAC’s (Europese vangstmogelijkheden) en verschil t.o.v. 2012. De met een * aangegeven TAC’s zijn voorlopig:

Vissoort: TAC 2012: TAC 2013: Procenten:
Tong 16.200 ton 14.000 ton -- 15%
Schol* 84.410 ton 97.070 ton + 15%
Kabeljauw* 26.475 ton 26.475 ton +/- 0%
Wijting* 17.056 ton 19.610 ton + 15%
Noorse kreeft 20.849 ton 17.350 ton -- 17%
Tarbot/Griet 4.642 ton 4.642 ton +/- 0%
Schar/Bot 18.434 ton 18.434 ton +/- 0%
Tongschar 6.391 ton 6.391 ton +/- 0%
Rog 1.395 ton 1.256 ton -- 10%

Het nadeel van het huidige TAC/quota syteem binnen de EU, is dat dit is gebaseerd op wat de vissers aanlanden. Vis die boven de TAC wordt gevangen, gaat overboord (de zogenaamde discards). Een systeem met TAC’s en quota gebaseerd op wat er wordt gevangen, zou beter werken. Zodra het maximum is gevangen, wordt de visserij gesloten. Deze richting zal het opgaan in de toekomst.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.