Ruim baan voor zeeforel op Lauwersmeer

11128
12 feb 2013

Met wat goede wil kan de zeeforel in de nabije toekomst een regelmatige verschijning worden in het Lauwersmeer. Dat is in ieder geval het streven van een coalitie van sportvisserij-, waterschaps- en landschapsorganisaties. Een overzicht van wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren.

Foto: zeeforel: binnenkort een regelmatige verschijning in het Lauwersmeer?

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw is de Lauwerszee afgesloten van de Waddenzee. Zo ontstond een zoet natuurgebied van 6.000 hectare, waarvan 2.000 hectare open water. Hoewel het meer tegenwoordig een prima visstand heeft met onder meer karper, winde, voorn, baars en snoekbaars, is het eigenlijk nooit een populair viswater geworden. Deels door onbekendheid, maar vooral ook door de beperkte toegankelijkheid van de oevers – het Lauwersmeer is een Nationaal Park en Natura 2000-gebied, de natuurwaarde van het gebied is groot.

Ecotoerisme

Toch kan natuurontwikkeling en sportvisserij als vorm van ecotoerisme – naar Deens voorbeeld – hier in de ogen van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe prima samengaan. Zeeforel leeft namelijk in zee, maar plant zich voort in beken en rivieren. Langs de Nederlandse kust worden ze af en toe door sportvissers gevangen, en ook in het Lauwersmeer. Deze vissen komen binnen via Lauwersoog, Delfzijl of Nieuwe Statenzijl.

Het Lauwersmeer lijkt in eerste instantie een geschikt leefmilieu voor de zeeforel: een groot, dynamisch water met mogelijkheden voor vismigratie tussen zout en zoet via de sluizen bij Lauwersoog. Omdat ook in het achterland migratiebarrières voor vissen passeerbaar worden gemaakt, zijn Drentse beken als het Peizerdiep voor zeeforel bereikbaar.


Nu nog brasem, in de toekomst wellicht ook zeeforel.

Deens voorbeeld

Denemarken is een inspirerend voorbeeld als het gaat om sportvistoerisme. Iedereen kent wel de fraaie kleurenfolders die
het Deense verkeersbureau jaarlijks uitbrengt (zie www.seatrout.dk). Vooral de zeeforel is een trekker van jewelste. Dit dankzij een intensief uitzetprogramma en het herstellen van de Deense beken als paai- en opgroeigebied, met name rond het Deense eiland Funen. Afgelopen maand hebben betrokkenen bij dit Deense zeeforelproject rond Funen bij de federatie een presentatie gehouden, en daarnaast verdere ondersteuning bij het project Lauwersmeer aangeboden.

Coalitie

Inmiddels is er ook een coalitie gevormd voor de verdere uitwerking van het plan om het Lauwersmeer te ontplooien als mogelijke zeeforelbestemming in eigen land. Deze bestaat uit de federatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân,
waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, VVV Lauwersland en de Waddenvereniging: een perfecte mix van beheerders en belangenbehartigers.

Plan van aanpak

De coalitie werkt momenteel aan een plan van aanpak, waaruit concrete maatregelen voortvloeien. Die zijn onder andere gericht op promotie van het gebied, voorzieningen voor sportvissers en het verbeteren van vismigratiemogelijkheden en het leefmilieu voor de migrerende vissoorten. Niet alleen voor zeeforel dus, maar ook voor bijvoorbeeld de paling, fint, stekelbaars en spiering.

Een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds ligt voor 2013 in het verschiet. En de zeeforel? Zo massaal uitzetten als de Denen doen, zal in het Lauwersmeer niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar met wat goede wil kan de zeeforel in het Lauwersmeer – en wie weet verder stroomopwaarts – in de nabije toekomst zeker een regelmatige verschijning worden.

Bron: Hét Visblad

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.