Staatssecretaris Dijksma steunt Masterplan IJsselmeer-Markermeer

5451
04 jul 2013

Naar aanleiding van vragen en enige druk van CDA-Kamerlid Jaco Geurts bericht Staatssecretaris Dijksma vandaag de Tweede Kamer dat zij de totstandkoming van een Masterplan IJsselmeer-Markermeer breed steunt en ondersteunt. De totstandkoming van het Masterplan is een initiatief van Rijk, provincies, Sportvisserij Nederland, PO IJsselmeer (beroepsvisserij), Vogelbescherming en Het Blauwe Hart.

De PO en Sportvisserij Nederland hebben in 2012 gezamenlijk acht kernpunten geformuleerd. Deze worden dit najaar in het Masterplan uitgewerkt. De bedoeling is dat op basis van het plan voor 2020 een aantal concrete maatregelen worden uitgevoerd. Belangrijke onderwerpen zijn het herstel van de visstand, het vormgeven van een duurzame beroepsvisserij, een nieuw visrecht- en vergunningstelsel, goede perspectieven voor de sportvisserij en benutten van de toeristisch-recreatieve potenties.

reductie en transitie beroepsvisserij

In het Masterplan worden ook de maatregelen uitgewerkt om de huidige beroepsvisserij om te vormen naar circa 10 levensvatbare bedrijven. Ook de mogelijkheden voor de beroepsvisserij om met nieuwe diensten en producten (bijv. cultuur-historisch, educatie, onderzoek, ten behoeve van de sportvisseri) de bedrijfsvoering te verbreden worden in kaart gebracht. Dijksma zegde 1 miljoen euro toe aan een transitiefonds om dit de komende jaren mogelijk te maken. Sportvisserij Nederland waardeert de steun en toezegging van de staatssecretaris. Waardering is er ook voor mevrouw Van Kampen die op verzoek van de provincie Friesland alle partijen aan tafel wist te krijgen en in een hoorzitting van de Tweede Kamer een lans brak voor een Masterplan en een krachtdadige aanpak van de IJsselmeerproblemen. Sportvisserij Nederland is als directe stakeholder nadrukkelijk betrokken bij het Masterplan en zal daaraan de komende maanden graag inhoudelijke bijdragen leveren.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide