Beroepsvisserij knelpunt herintroductie steur

7688
30 sep 2013

Grootschalige herintroductieprogramma’s voor de steur hebben pas zin als de beroepsvisserij voor de kust haar vismethoden aanpast. Dat is de conclusie van een studie naar de sterfte van uitgezette steuren als gevolg van bodemtrawlnetten, warnetten en kieuwnetten die door beroepsvissers worden gebruikt.

Uit literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen komt naar voren dat de bodemberoerende visserij op de Noordzee een duidelijk knelpunt is bij het herstel van de steur. Dit staat het ontwikkelen en in de toekomst behouden van een gezonde steurenpopulatie in de Noordzee in de weg. Ook de steuren die in het kader van het door het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland opgezette herintroductietraject voor de Atlantische steur zijn uitgezet, bereiken de Noordzee via plekken waar intensief wordt gevist.

Nadelige effecten

Bij het Nederlandse herintroductieproject voor de steur zijn in mei 2012 in totaal 43 gemerkte steuren uitgezet. Sindsdien zijn er zes steuren als bijvangst gemeld door garnalenvissers – waarvan vijf binnen één maand; juist op het moment dat de vissers zonder zeefnet visten. Deze meldingen zijn zeer waardevol om meer data over de steur boven water te krijgen.

Verder bleek uit het literatuuronderzoek dat ook de boomkorvisserij met wekkerkettingen een negatief effect heeft op de herintroductie van de steur. De bijvangsten bij deze vorm van visserij doen het voedselaanbod voor de steur afnemen. Tenslotte vormt ook de staand want visserij een risico voor de steur aangezien die eveneens een belangrijk aandeel hebben in de bijvangst van steur.

Laat geslachtsrijp

De uitgezette steuren bereikten binnen enkele weken de Noordzee en kwamen daar vrijwel direct in aanraking met de beroepsvisserij. Tel daarbij op dat de uitgezette vissen juvenielen zijn die zich pas na circa twaalf tot zestien jaar voortplanten. Dus de kans is aanzienlijk dat deze steuren slachtoffer worden van visserijmortaliteit voordat ze de geslachtsrijpe leeftijd bereiken. Dit bemoeilijkt de herintroductie en in de toekomst het in stand houden van een gezonde steurpopulatie.

Naast voorlichting over het terugzetten van bijvangsten, aanpassen van vistuigen (voor minder bijvangst en minder schade aan gevangen vissen) zal de visserijdruk in de kustzone dus omlaag moeten.

Bron: Hét Visblad oktober 2013

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide