Minder visserijdruk IJsselmeer

7286
11 dec 2013

De commerciële visserijdruk op het IJsselmeer moet aanzienlijk worden teruggebracht zodat de visbestanden niet verder achteruit gaan. Dit schrijft onderzoeksinstituut IMARES in een rapport over de huidige en gewenste visserijdruk op het IJsselmeer en Markermeer.

In het kader van het Masterplan IJsselmeer vroeg het Ministerie van Economische Zaken aan IMARES onderzoek te doen naar bouwstenen voor een wetenschappelijk onderbouwd beheer van de visstand. Daarop is voor vier vissoorten (brasem, blankvoorn, snoekbaars en baars) een analyse gemaakt. Die wijzen erop dat de bestanden van al deze vier soorten verslechteren.


Het Masterplan IJsselmeer voorziet onder meer in een vermindering van het aantal beroepsvisserijbedrijven. (foto: Raymond Hakkert)

Om een verdere achteruitgang te voorkomen, luidt het advies om tot vangstreducties over te gaan. Afhankelijk van het bestand wordt voorgesteld dit terug te brengen tot ca. 12% van de huidige visserijdruk voor brasem, ca. 53% voor blankvoorn, ca. 37% voor snoekbaars en tot ca. 69% van de huidige visserijdruk voor baars.

Vervolgadvies

De signalen die in de vangstadviezen doorklinken zijn dus meer dan duidelijk: de visserijdruk op het IJsselmeer en Markermeer moet drastisch omlaag om tot een gezonde visstand te komen. Hoe dat precies vorm moet gaan krijgen, is onderwerp van een ander advies waar IMARES momenteel aan werkt. Daarbij worden verschillende mogelijkheden om de visserijdruk te verminderen bekeken. Vermindering van het aantal vistuigen, maar bijvoorbeeld ook het instellen van gesloten gebieden of gesloten tijden worden doorgerekend op hun effecten. Dit vervolgadvies wordt eind december 2013 verwacht.

Masterplan IJsselmeer: visstand en visserij in balans

Momenteel wordt door een groot aantal organisaties hard gewerkt aan een Masterplan voor de visstand en de visserij van het IJsselmeer-Markermeer. Ons grootste binnenwater kampt al vele jaren met een teruglopende visstand. Om het tij te keren, is een fors aantal maatregelen nodig. Het Masterplan treedt na goedkeuring vanaf begin 2014 in werking. Een belangrijk onderwerp is de vermindering van het aantal beroepsvisserijbedrijven. Van de ruim 70 vergunninghouders vissen er nog circa 20 actief.

Onderzoeksinstituut IMARES heeft echter berekend dat de bestanden van baars, snoekbaars, brasem blankvoorn en spiering momenteel nog (veel) te zwaar worden bevist. De komende jaren zullen veel bedrijven hun visserij daarom moeten beëindigen of andere bedrijfsactiviteiten moeten ontwikkelen. Het Masterplan zal de verschillende mogelijkheden hiervoor tegen het licht houden. Ook het bijbehorende financiële plaatje staat hoog op de agenda.

Maatregelen

Andere onderwerpen zijn maatregelen gericht op de verbetering van de visstand door het realiseren van vispassages en paai- en opgroeigebieden. Projecten als de Vismigratierivier en het visvriendelijk sluisbeheer bij de Afsluitdijk, aanleg van de MarkerWadden en betere vispassages bij de Houtribdijk, hebben mede als doel de visstand te verbeteren. Ook het visserijbeheer – met inbegrip van visrechten, vergunningen, visstandbeheercommissie en regulering vistuigen (ook in de havens) – krijgt in het plan veel aandacht. Sportvisserij Nederland vindt dat daarbij de positie van de sportvisserij dient te worden versterkt.

Start in 2014

Het Masterplan wordt voorbereid door vier werkgroepen, die zich over allerlei technische, biologische, juridische en financiële zaken buigen. Bij het plan komt ook een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Sportvisserij Nederland is in alle werkgroepen vertegenwoordigd. Het is de bedoeling het Masterplan begin januari 2014 voor bestuurlijke goedkeuring aan te bieden, waarna de uitvoering zal starten.

Staatssecretaris Dijksma, eindverantwoordelijk voor de visstand en de visserij in het IJsselmeergebied, heeft de Tweede Kamer eind november geïnformeerd over de voortgang.

Bron: Hét Visblad

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide