Rapport ‘Karper in Nederland’ verschenen

11824
29 aug 2014

Sportvissen op karper is in Nederland zeer populair. Voor de sportvisserij is de karper dan ook een van de belangrijkste vissoorten in het binnenwater. Voor een goed karperbestand is een gericht beheer noodzakelijk. Veel water- en natuurbeheerders zijn in de huidige tijd van de Kaderrichtlijn Water echter terughoudend tot negatief ten opzichte van de uitzet van karper. Steeds meer hengelsportorganisaties ondervinden bij het visstandbeheer dan ook weerstand. Daarom heeft Sportvisserij Nederland in dit rapport alle beschikbare wetenschappelijke kennis bijeengebracht.

Belangrijke vraagstukken
Belangrijke actuele onderwerpen en vraagstukken rond de karper zijn onder meer:
- Karper: inheems, ingeburgerd of exoot?
- Honderduizenden sportvissers vissen graag op karper, leuk voor de sportvissers, maar mogelijk slecht voor de waterkwaliteit?
- Karper en Kaderrichtlijn Water: gaat dat wel samen?
- Karperuitzettingen: nodig of overbodig? Zijn uitzettingen noodzakelijk om de positie en recreatief-economische waarde van het karpervissen te behouden?
- Wat is een doelmatig beheer van de karperstand rekening houdend met wensen vanuit de sportvisserij,de eigenschappen van de soort en functies vanuit het water- en natuurbeheer? Is daarbij maatwerk mogelijk?

Uitgebreid en onderbouwd
Om onderbouwde en praktisch bruikbare antwoorden te vinden op deze vragen, is door Sportvisserij Nederland zo veel mogelijk bestaande kennis over karper verzameld en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in het nieuwe rapport ‘Karper in Nederland’, omvang ruim 200 pagina’s, en gebaseerd op talrijke bronnen en referenties van wetenschappelijke onderzoeken.

1. Karper: historie en verspreiding (klik hier voor deel 1)
2. Teelt van karper en karperuitzettingen in Nederland 1850-2014 (klik hier voor deel 2)
3. Karper: waterkwaliteit, ecosysteem en Kaderrichtlijn Water (klik hier voor deel 3)
4. Sportvisserij en karper (klik hier voor deel 4)
5. Beheer van karper. (klik hier voor deel 5)

Waarborgen vismogelijkheden
Het rapport presenteert als ‘naslagwerk’ allerlei feitenmateriaal over de karper, het karpervissen en het karperonderzoek. Achtergronden van de relaties tussen de mens en de karper worden geschetst. Een inhoudelijke onderbouwde en praktische richting wordt aangegeven voor een bij alle belangen en functies passend, realistisch beheer van de karper in de Nederlandse binnenwateren. Voor de sportvisserij gaat het daarbij ook om het waarborgen van voldoende mogelijkheden om op karper te vissen, nu en in de toekomst.
Het rapport wordt ruim digitaal verspreid binnen de sportvisserij, overheden en water- en natuurbeheerders, adviesbureau’s en onderzoeksinstituten. Klik hier voor het rapport (pdf).

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide