Update zeebaarsmaatregelen

6311
09 jan 2015

Er lijkt wellicht sprake van radiostilte in het beleidsproces rondom de zeebaars, maar dat is niet het geval. Achter de schermen is overleg gaande tussen de EU-Commissie en de lidstaten om toch te komen tot de noodzakelijke vangst beperkende maatregelen.

De onderhandelingen in de EU ministerraad van december 2014 hebben niet geleid tot overeenstemming over korte termijn maatregelen voor zeebaars. De EU-commissie had in zijn voorstel voor de TAC en quotaverordening 2015 diverse beheer maatregelen voorgesteld om de volgens ICES 80 % noodzakelijk reductie in de visserijsterfte te bereiken, maar deze werden niet aangenomen door de lidstaten. Frankrijk was de grootste dwarsligger vanwege het voorstel om de pelagische trawlvisserij in het Kanaal te sluiten.

Baglimit
Doordat het voorstelpakket voor de TAC en quotaregeling 2015 van de EU-Commissie niet is aangenomen, is ook de baglimit van één zeebaars per sportvisser per dag voor de recreatieve visserij niet aanvaard. Op zich is dit gunstig omdat er met de invoering van deze baglimit maar het uitblijven van significante op de beroepsvisserij gerichte maatregelen sprake zou zijn van disproportionaliteit. De beroepsvisserij is immers goed voor 75% van de visserijsterfte van zeebaars, de sportvisserij is verantwoordelijk voor de resterende 25%.

Noodmaatregelen?

Vrijwel direct na de onderhandelingen in december heeft het Engelse visserijministerie al een verzoek gedaan aan de EU-commissie te komen tot noodmaatregelen zoals bedoeld in artikel 12 van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Daarbij wordt sterk ingezet op sluiting van de destructieve wintervisserij op zeebaars in het Kanaal. De EU commissie kan deze noodmaatregelen nemen als er – vrij vertaald – sprake is van een ernstige bedreiging van de visbestanden die noopt tot het treffen van korte termijn maatregelen.

Consultatieronde

Deze maatregelen kunnen pas worden genomen nadat de EU-Commissie de lidstaten heeft geconsulteerd. Deze consultatie is op dit moment gaande. Voor wat betreft het Nederlandse standpunt ziet het ernaar uit dat Nederland deze noodmaatregelen zal ondersteunen en zelf zal aandringen op verdergaande op de beroepsvisserij gerichte maatregelen. Ook Frankrijk is inmiddels in beweging gekomen en volgens onze informatie zijn er recentelijk besprekingen geweest tussen de Franse beroepsvisserij en het visserijministerie waarin opties voor diverse maatregelen zijn besproken. Zie daarover uitgebreid de Facebookpagina van de European Anglers Alliance.

Meer nieuws
Zoals het er nu naar uitziet zal er wellicht in de loop van volgende week meer bekend zijn over hoe de EU-Commissie omgaat met het voorstel voor noodmaatregelen en wat deze concreet gaan inhouden. Zodra hier meer nieuws over te melden is, houden we je hier uiteraard van op de hoogte.

NB: de Nederlandse zeebaarsmaatregelen, waaronder de verhoging van de minimummaat naar 42 cm, zijn nog niet afgekondigd in de Staatscourant. Ook daarover volgt zodra wij hier meer over weten direct info.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.