Topoverleg zeebaars EU commissie en Europese sportvisserij

5011
19 feb 2015

De in januari door de EU ingestelde noodmaatregelen zijn een eerste stap naar betere bescherming van de zeebaars. Maar voor herstel van de zeebaarsstand zijn meer maatregelen nodig. Welke dat zullen zijn, was onlangs onderwerp van gesprek tijdens een topoverleg tussen vertegenwoordigers van de Europese sportvisserij en de EU Commissie.

Het overleg in Brussel begon met een compliment van de sportvisserij richting Europese Commissie dat er met het instellen van een verbod op de pelagische trawlvisserij met netten (> 70 mm) in de paai-en overwinteringsgebieden tot mei van dit jaar nu toch drastisch is doorgepakt. Noodmaatregelen worden bijna nooit genomen en dit geeft duidelijk aan dat sprake is van een zeer ernstige situatie.

Andere visserijvormen

Behalve de pelagische trawlvisserij nemen ook andere visserijvormen sterfte van zeebaars voor hun rekening: staand want, hengelvisserij, flyshoot- en trawlvisserij (bodem) of pelagische trawlvisserij met kleinere mazen. De EU commissie wil voor deze andere vormen van beroepsvisserij een maandelijks aanvoerquotum en diverse andere aanvullende maatregelen instellen. Een maandquotum ontmoedigt gericht vissen op zeebaars en grote aanlandingen, aldus de EU commissie.

Hogere minimummaat
Vanuit de sportvisserij is aangegeven dat daarmee de kleinschalige sector die – zeker in Engeland en Frankrijk – met veel schepen gericht op zeebaars vist, onterecht buiten schot blijft. De European Anglers Alliance (EAA) is bijvoorbeeld van mening dat een hogere Europese minimummaat (42 cm) voor alle visserijsectoren moet gelden om een proportionele reductie te bereiken. De EU commissie ziet dit zeker als een optie, maar gaf aan dat hiervoor de medewerking van het EU parlement nodig is omdat het een technische maatregel betreft. Dit loopt via de normale wetgevingsprocedure en vraagt dus veel tijd én politieke wil voor het zover is. Lidstaten zelf kunnen wel hogere minimummaten vaststellen.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen die werden besproken zijn de selectiviteit van netten, de vraag wanneer sprake is van overtredingen op het trawlverbod, het voorbeeld van het beheer van de gestreepte zeebaars in de USA en niet te vergeten het baglimitvoorstel van de EU commissie van drie zeebaarzen voor sportvissers. Het commissievoorstel ligt nu bij de Europese Visserijraad om, bij voorkeur samen met de andere (beroepsvisserij) maatregelen, op korte termijn te worden besproken. De EAA heeft er bij de Commissie op aangedrongen dit als één samenhangend pakket af te ronden. Zo wordt duidelijk wat ieders bijdrage is en of deze proportioneel is.

Voortgang proces
De verdere procedure en voortgang van dit proces ligt nu bijna volledig bij de Visserijraad, oftewel de Europese raad van visserijministers. Gezien het feit dat de situatie bijzonder ernstig is verwachten we dat er snel besluiten zullen worden genomen inzake een lange termijn beheerplan voor de zeebaars en een mooie zeebaarsstand. De betrokken lidstaten moeten hierbij hun verantwoordelijkheid nemen, want het zwaartepunt bij het ontwikkelen van zo’n plan ligt bij hen.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.