Nieuwe methode visvriendelijk maaien

8054
06 okt 2015

In de Koffiepoel in Brunssum zijn waterplanten verwijderd met de zogenaamde Harkploegboot. Met deze methode kan op een visvriendelijke manier gemaaid worden zodat wateren van een overvloed aan waterplanten worden verlost, zonder dat dit de visstand ernstige schade toebrengt.
Eind september bracht Sportvisserij Nederland een veldbezoek aan de Koffiepoel waar de harkploegboot werd gebruikt. Deze werd bediend door de firma Sterkleon uit Leek. Met een lengte van 6,5 m en een breedte van 2 m heeft de boot een werkdiepte van 0,1 tot 3 m.

Werkwijze
Aan de boot is via een hijsinstallatie een hark gemonteerd waarmee de waterbodem wordt geharkt tot maximaal 25 cm bodemdiepte. Planten worden zo met wortel en al verwijderd. De plantenresten en wortels komen vervolgens bovendrijven en worden verwijderd met een opduwframe waar fijn gaas op is gespannen, zodat ook kleine fragmenten worden verwijderd. Omdat de boot niet snel vaart krijgen de vissen de kans om te vluchten.

In de Koffiepoel te Brunssum werd de methode toegepast op gele plomp.
De methode is al eerder gebruikt om Cabomba te verwijderen in de havens Loosdrecht en dat bleek effectief.

Visvriendelijkheid van de methode
Tijdens het veldbezoek zijn enkele metingen gedaan. Zo bleek dat het zuurstofgehalte na het harken daalde tot ongeveer 3,7 mg/l (vóór de meting 6,7 mg/l). Na ongeveer een uur begon het zuurstofgehalte weer toe te nemen.
Na het maaien zijn er geen dode of naar zuurstofhappende vissen waargenomen en er is geen vis op de kant in het maaisel waargenomen. Wel had de plas te maken met enige bodemwoeling. Net als voor alle andere maaimethodes geldt dat dit beter niet in ondiepe wateren bij hoge temperaturen of in wateren met een dikke sliblaag kan worden uitgevoerd. Dan kan namelijk wel zuurstofloosheid en vissterfte/visflauwte optreden.

Kijk voor meer informatie op www.ea-10.nl Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide