Marker wadden (video)

4592
09 okt 2015

In het Markermeer wordt op initiatief van Natuurmonumenten een serie eilanden aangelegd. Deze ‘Marker Wadden’ zorgen voor natuurherstel en bieden kansen voor de visstand en de sportvisserij.

Afb: Een artist impression van de Marker Wadden.

De laatste twintig jaar is de natuur in het Markermeer (70.000 ha) enorm achteruitgegaan. Door de aanleg van dammen en dijken zijn er nauwelijks natuurlijke oevers meer en is het Markermeer niet langer verbonden met het IJsselmeer. Een ander gevolg hiervan is dat zich een dikke sliblaag heeft afgezet die het bodemleven verstikt. De natuurlijke productiviteit is daardoor afgenomen en het gebrek aan natuurlijke oevers en ondieptes maken dat de vis- en vogelstand sterk zijn achteruitgegaan.

Bekijk een video van Arcadis Nederland over de plannen:


Sliblaag weg

De aanleg van Marker Wadden pakt een groot deel van deze problemen aan. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal eilanden, natuurlijke oevers en paaiplaatsen te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Doordat de dikke sliblaag verdwijnt, zal ook het natuurlijke evenwicht onder water terugkeren. Mosselbanken kunnen zo weer het fijnste slib uit het water filteren, zodat het meer vitaler wordt en de visstand naar verwachting zal herstellen.

10.000 hectare

Met de aanleg van de Marker Wadden – nabij de Houtribdijk bij Lelystad – ontstaat een nieuw en robuust natuurgebied dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker voor de recreant. De nieuwe eilanden zijn straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters. De voorbereidingen voor de aanleg van het eerste natuureiland van 300 hectare beginnen in het voorjaar van 2016. Het streven van Natuurmonumenten is dat de Marker Wadden uiteindelijk een omvang krijgen van 10.000 hectare.

Sportvisserij

Sportvisserij Nederland gaat ook een rol spelen in het project Marker Wadden. “Voor wat betreft het onderwerp vis trekken we samen op”, zegt Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden. “Dat doen we al in de Stichting Het Blauwe Hart voor het hele IJsselmeergebied, maar nu ook specifiek voor het Markermeer.” Daar is volgens Posthoorn namelijk een hoop te winnen waar het de visstand betreft. “Die staat sterk onder druk door de afgenomen natuurlijke productie en intensieve commerciële bevissing. De komende tijd gaan we samen met Sportvisserij Nederland verkennen hoe we de visrijkdom weer kunnen laten floreren. De komende jaren gaat er hier veel gebeuren en we zullen nauwgezet monitoren of de visstand meeprofiteert van alle positieve ontwikkelingen die in gang worden gezet. Het Markermeer was vroeger een interessant gebied voor sportvissers en dat kan het weer worden.”

Bron: Hét Visblad

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide