Sportvissen in windparken mag vanaf 2017

11037
22 dec 2015

Met ingang van 2017 mogen kleine visbootjes en charters vissen in windparken. Dat is vastgelegd in het onlangs vastgestelde Nationaal Waterplan 2016 - 2021.

Momenteel is doorvaart en medegebruik van windparken op zee niet toegestaan. Omdat de windparken interessante en ook veilige visstekken zijn, heeft Sportvisserij Nederland zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor recreatief medegebruik van deze parken. In de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021 wordt nu vermeld dat dit kan bijdragen aan efficiënt ruimtegebruik en bovendien kansen biedt voor versterking van het duurzaam gebruik en de biodiversiteit van de Noordzee.

Voorwaarden

Met de totstandkoming van het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 en het openstellen van de windparken is een van de speerpunten uit het nieuwe beleidsplan van Sportvisserij Nederland verzilverd. Dit succes is echter wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Die zijn opgesteld om het medegebruik in de vorm van varen en vissen in goede banen te leiden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Beleidsnota Noordzee en worden in 2016 verder uitgewerkt in beleidsregels waarin onder meer aandacht is voor voorlichting, gedragsregels, monitoring en evaluatie van het besluit.

Kleine bootjes en charters kunnen vanaf 2017 de parken in mits ze zich houden aan de volgende voorwaarden:
• Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen met een lengte van 24 meter of minder;
• Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan gedurende de dag;
• Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een AIS aan boord hebben die tijdens de doorvaart van de veiligheidszone ook in werking is;
• Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een marifoon (VHF) aan boord hebben en deze ook uitluisteren en hiermee communiceren tijdens de doorvaart van de veiligheidszone;
• Bodemberoerende activiteiten (ankeren, slepen van vistuig) zijn verboden binnen de veiligheidszone;
• Beoefenen van de duiksport is verboden binnen de veiligheidszone;
• Binnen de veiligheidszone zijn activiteiten die een gevaar of hinder oplevert voor de exploitatie van het park verboden. Daarbij wordt iedere activiteit door derden op een afstand kleiner dan 50 meter van de windturbine als gevaarlijk en/of hinderlijk beschouwd.

Voor toegelaten vormen van beroepsvisserij (niet met sleepnetten) zullen ook aanvullende regels worden ontwikkeld.

Klik hier voor de Beleidsnota Noordzee 2016-2021.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.