Vacature: voorzitter Sportvisserij Nederland

3447
03 mrt 2017

Sportvisserij Nederland zoekt een nieuwe voorzitter. In juni 2017 loopt namelijk de benoemingstermijn van de huidige voorzitter af. Heb jij bestuurservaring, heb je gewerkt in een publiek-private context en beschikt je over een breed netwerk? Lees dan snel verder.

Sportvisserij Nederland behartigt de belangen van de sportvissers in Nederland, zodat de sportvissers mogen en kunnen vissen. Verder zet zij zich in voor natuurlijke watersystemen met een gezonde visstand. Via partnerships met natuur-, recreanten- en sportorganisaties bundelt de bond de krachten om gezamenlijk de ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelvereniging van bijna 600.000 aangesloten sportvissers, 850 lokale hengelsportverenigingen en zeven regionale federaties. Van de 600.000 aangesloten leden zijn er ruim 100.000 actieve wedstrijdvissers. Bij Sportvisserij Nederland werken 50 medewerkers en bij de aangesloten zelfstandige regionaal opererende federaties nog eens 40 medewerkers (die op de payroll van de 7 federaties staan). De organisatie is volledig privaat gefinancierd en financieel gezond. Qua ledental vorm Sportvisserij Nederland de derde bond binnen NOC*NSF.

In juni 2017 loopt de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, de heer Menno Knip, af. Via Sport & Zaken ondersteunt Gasseling Search Sportvisserij Nederland met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter.

Wat houdt de baan in? 

Het landelijke bestuur bestaat – naast de onafhankelijke voorzitter – uit de 7 federatievoorzitters en 3 externe bestuursleden. Verdere professionalisering van het bestuurlijk functioneren van Sportvisserij Nederland zal voor de nieuwe voorzitter de hoogste prioriteit krijgen. Thema's die hierbij horen zijn:
 • Verdere ontwikkeling van de samenwerking bestuur-werkorganisatie. Rollen en verantwoordelijkheden moeten worden herijkt. Hiermee samenhangend zal een verdere invulling van de beleidscyclus (agendering, voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, control) punt van aandacht zijn. De voorzitter zal bij het benoemen en bij het bewaken van dit proces een stevige rol krijgen.
 • Verdere ontwikkeling van het bestuurlijke functioneren. Het bestuur streeft ernaar om de teamprestatie te verbeteren. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij als coach de teamprestatie en ook de individuele bestuurlijke kwaliteiten verder bevordert;
 • Versterken van het externe profiel van de bond. De directeur is de 1e woordvoerder van de vereniging, maar van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij daar met de nodige statuur en verbindende kwaliteiten de externe positionering van Sportvisserij Nederland verder inhoud geeft.
De leden – de sportvissers – staan centraal in het denken en handelen van Sportvisserij Nederland. Bestuur en Directie hebben het voornemen om vanuit dit uitgangspunt de inrichting van de vereniging te herijken en vorm te geven. De rol van de voorzitter in dit proces is van groot belang.

Wie zoeken wij?


De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
 • Heeft ervaring met bestuur, met verenigingsbestuur; 
 • Heeft ervaring als voorzitter; heeft ervaring met (bestuurlijke) veranderingsprocessen; 
 • Heeft gewerkt in een publiek-private context; 
 • Is bij voorkeur bekend met processen binnen politiek en ministeries; 
 • Beschikt over een breed netwerk; heeft statuur.

En heeft de volgende persoonlijke eigenschappen/competenties:
 • Bestuurlijk sensitief; 
 • Stevige vergadervoorzitter; 
 • Communicatief; kan acteren op het podium maar is in staat en bereid om anderen het podium te gunnen; 
 • Besluitvaardig maar ook coachend; 
 • Inspirerend, enthousiasmerend, positief; 
 • Bestuurlijk uithoudingsvermogen. 


Voorwaarden

Het betreft in eerste aanleg een benoeming voor 3 jaar (1e termijn). Het tijdsbeslag is een halve a hele dag/week. Hij/zij ontvangt een vergoeding van € 10.000,- per jaar. De voorzitter participeert in het Voorzittersoverleg van NOC* NSF.


Procedure

Sportvisserij Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 21 maart 2017 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide