Centraal meldpunt waterproblemen

1653
18 mrt 2017

Zie je aan de waterkant vissterfte, blauwalg of andere problemen? Maak dan melding op www.meldpuntwater.nl. Via dit centrale platform wordt je melding direct doorgezet naar de juiste instantie.

Sportvissers fungeren vaak als ogen en oren aan de waterkant. Zo kan het gebeuren dat je tijdens het vissen naar zuurstof happende vissen ziet zwemmen of vissterfte tegenkomt. Zeker in dat eerste geval is het zaak met spoed melding te maken. Je wordt dan doorverwezen naar de website van de betreffende waterbeheerder, zodat je telefonisch contact op kunt nemen. De beheerder kan er dan voor zorgen dat er maatregelen worden getroffen om sterfte te voorkomen.

Bij de melding van een vissterfte krijgt Sportvisserij Nederland daar ook een bericht van, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van waar en wanneer er sterfte plaatsvindt.

Maak melding!

Meldpuntwater is een gezamenlijk initiatief van alle waterbeherende instanties in Nederland. Op www.meldpuntwater.nl kun je meldingen doen over allerlei problemen die met water te maken hebben. Vissterfte is voor de sportvisserij een belangrijk item, maar ook stankoverlast, watervervuiling, hoog water en allerlei problemen met betrekking tot drinkwater kunnen hier worden gemeld middels het invullen van een formulier.
Gerelateerde berichten
Er zijn geen gerelateerde berichten.
Divide