Wat vind jij? Enquête IJsselmeer/ Markermeer/ IJmeer

606
27 jun 2024

Het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer vormen samen het grootste zoetwatermeer van Nederland. Het is een water dat in ontwikkeling is en waar veel partijen een mening over hebben. Net als iop andere plekken in Nederland neemt de druk op de ruimte hier toe. Sportvisserij Nederland spant zich al jarenlang in om de belangen van de sportvisser ook hier te behartigen. Onder meer voor verbetering van toegankelijkheid, bereikbaarheid en de visstand.

Sportvisserij Nederland werkt op dit moment aan een toekomstvisie over sportvissen op deze wateren. Hierbij mogen uiteraard de mening, kennis, behoefte en ideeën van (potentiële) sportvissers niet ontbreken. Ook als je juist niet vist op het IJsselmeer, Markermeer en/of IJmeer is Sportvisserij Nederland benieuwd naar jouw beweegredenen.

Om die reden vragen wij je vriendelijk om uiterlijk 19 juli (anoniem) een korte enquête in te vullen.


Onder de reacties worden vijf verrassingspakketten met sportvisserijartikelen verloot. Wil je hiervoor in aanmerking komen, laat dan je naam én e-mailadres achter aan het eind van de enquête. De bekendmaking vindt half augustus plaats via onze Facebook-pagina.

Vragen en/of opmerkingen over de enquête kunnen worden gemaild naar enquete@sportvisserijnederland.nl.

Bij voorbaat dank voor je hulp!

Gerelateerde berichten
15 nov 2023 STIJ adviseert minder ambtelijke bemoeienis met de visserij op het IJsselmeer 1577 Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) is onlangs gestopt, maar met de resultaten van acht jaar overleg en onderzoek kan een nieuw beheer van de IJsselmeervisserij worden ingericht. Het onderling vertrouwen is groot. “Het is voor het eerst dat we met alle partijen veel meer op basis van feiten het gesprek voeren.” 04 jul 2023 Marker Wadden onderzoek: paradijs voor vissen – in ontwikkeling 1506 In het oosten van het Markermeer is vanaf 2016 een eilandengroep aangelegd: Marker Wadden. Dit met als doel om de natuurwaarden van het Markermeer te vergroten en een geschikte leefomgeving voor vissen en vogels te creëren. Om te kijken of dat is gelukt heeft Sportvisserij Nederland vijf jaar lang onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de visstand bij de Marker Wadden. 04 mei 2023 De Vismigratierivier: een deur naar de toekomst voor trekvissen 2146 De Vismigratierivier opent binnenkort de deur voor paling en andere trekvissen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Dit biedt de trekvissen de mogelijkheid om op een natuurlijke manier hun weg te vinden tussen deze wateren. 20 jan 2023 Biesbosch-karper gevangen in IJsselmeer 3347 Een spiegelkarper die in 2017 in de Biesbosch is uitgezet, werd eind vorig jaar gevangen op het IJsselmeer door Pascal Philippi. Van het uitzetpunt tot de vangstlocatie heeft deze vis via de meest waarschijnlijke zwemroute maar liefst 235 kilometer afgelegd. 19 okt 2022 Jaap Quak geridderd 1530 Op vrijdag 14 oktober heeft de burgemeester van Elburg namens de koning aan oud-collega Jaap Quak de versierselen uitgereikt die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De plechtigheid vond plaats tijdens een bijeenkomst met familie en collega’s vanwege Jaap zijn pensionering en afscheid van Sportvisserij Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.