Rijkswaterstaat start actie Zeeforel: éénmaal beet is twee maal vangen!

7808
01 aug 2007

Het Noordzeekanaal is van speciaal belang voor vissen die van zoet- naar zoutwater trekken of omgekeerd. Deze vissoorten hebben een geleidelijke overgang van zoet- naar zoutwater nodig omdat zij tijdens hun tocht hun lichaam moeten kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Dergelijke geleidelijke zoet-zout overgangen komen in Nederland nog slechts sporadisch voor, maar het Noordzeekanaal heeft deze eigenschap wel. Rijkswaterstaat Noord-Holland neemt daarom als waterbeheerder van dit kanaal dan ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede toegankelijkheid van het kanaal voor trekvis.

Zeeforel
Om na te gaan in hoeverre het Noordzeekanaal nu al van belang is voor de intrek van trekvissen, is bij Rijkswaterstaat Noord-Holland een speciaal project gestart. Een van de doelsoorten waarvoor het Noordzeekanaal als trekroute van belang kan zijn, is de zeeforel (Salmo Trutta). Ongeveer tien jaar geleden is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de migratie van zeeforel in Nederland. Hierbij werd geconstateerd dat de intrek van zeeforel vooral plaats vindt via het benedenrivierengebied en via de spuisluizen in de afsluitdijk. In het Noordzeekanaal werd geen enkele intrekkende zeeforel waargenomen. Toch blijken bijvangsten van zeeforel of (schot)zalmen op het Noordzeekanaal door sport- en beroepsvissers met enige regelmaat voor te komen.

Uw bijdrage helpt!
Omdat de aanwezigheid van deze vissoorten een belangrijke graadmeter is voor de toegankelijkheid van het Noordzeekanaal en een goed beeld geeft van de ecologische potenties van het Noordzeekanaal, is het voor Rijkswaterstaat Noord Holland van belang een indruk te hebben van het aantal zeeforellen of zalmen dat jaarlijks het kanaal op zwemt en wordt gevangen. Daarom kunt u in ruil voor een digitale foto van een versgevangen zeeforel of (schot)zalm in aanmerking komen voor een vergoeding in de vorm van een cadeaubon van 20 Euro.

Spelregels

  • Om in aanmerking te komen voor een cadeaubon, moet wel aan onderstaande spelregels worden voldaan:
  • De vis moet afkomstig zijn uit het Noordzeekanaal. Daarom moet op de achtergrond van de foto het Noordzeekanaal zichtbaar zijn.
  • De vissoort moet duidelijk ongestript en als zeeforel of schotzalm herkenbaar zijn.
  • Per gevangen vis wordt slechts één foto gehonoreerd. (meerdere foto's zijn wel welkom).
  • Per persoon worden maximaal drie cadeaubonnen verstrekt gedurende de looptijd van de actie.
  • Zalm en zeeforel zijn beschermde vissoorten en dienen dientengevolge direct weer te worden teruggezet
  • Deze actie geldt van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008.

Meldingen
U kunt uw vangst melden via e-mail. Het adres is zeeforel@rws.nl In de email vermeldt u uw naam en adres, de vangstdatum, locatie en de (geschatte) lengte van de vis. U voegt de digitale foto('s) toe. Binnen drie weken zult u bericht terug ontvangen. Hierin wordt aangegeven of uw melding voldoet aan bovenstaande criteria en of u dus een cadeaubon toegestuurd zult krijgen. Alle persoonlijke gegevens blijven eigendom van Rijkswaterstaat en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Drs. A.H. Kikkert Specialist Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat Noord-Holland Hoofdafdeling Waterhuishouding Postbus 3119 2001 DC Haarlem

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.