Discussies, brainstorms en workshops

-> Check hier het programma

De Lagerhuisdiscussie wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter, een specialist van De Nederlandse Debatclub en bestaat uit een gemengd gezelschap van HSV mensen, sportvissers en medewerkers/bestuurders van Sportvisserij Nederland en federaties.

Discussie: 'Beroepsvisserij hoort erbij'

Eén van de onderwerpen tijdens de landelijke themadag 'Toekomst van de sportvisserij' ging over de relatie sport- en beroepsvisserij. Die dag gingen sport- en beroepsvissers met elkaar in discussie. Deze sessie is inmiddels uitgewerkt en er is een video van gemaakt:

Leider: Jerry Helmers/ Dé Nederlandse DebatclubStandpunt Sportvisserij Nederland (samengevat)


Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.

Wanneer geen sprake is van duurzaamheid en ‘wise use’, is beroepsvisserij voor de hengelsport onacceptabel. Sportvisserij Nederland pleit ervoor dat beroepsvisserij alleen mogelijk is wanneer planmatig wordt bepaald welke ‘rente’ kan worden onttrokken zonder de andere belangen te schaden. Regulering, registratie van vangsten, transparantie, toezicht en handhaving zijn daarbij essentieel. Dit alles vergt een nieuwe koers waarbij overheden, natuur-, sport-, en beroepsvisserijorganisaties gaan samenwerken en duidelijke afspraken maken. Alleen dan is er een mooi toekomstperspectief voor de visstand en alle betrokken partijen.

De beroepsbinnenvisserij is qua voedselvoorziening, werkgelegenheid en omzet slechts van beperkt belang – de meeste consumptievis komt uit de viskweek of zeevisserij. Het open water biedt ook onvoldoende ruimte aan de huidige beroepsvissers voor een gezonde bedrijfsvoering en een redelijk, duurzaam vergaard inkomen. Daarom zal moeten worden gewerkt aan uitkoop (met name op het IJsselmeer) en het aanboren van inkomsten uit bijvoorbeeld recreatie, visstandonderzoek of beheer.
Lagerhuis discussie: Het viswater in de VISpas

(verslag en uitkomsten volgen)

Leiders: Berend Rubingh + Buzzmaster Juliette Grimbergen

 . 

Uit het Mulier onderzoek uit 2017 blijkt, dat bijna drie kwart (72%) van de aangesloten sportvissers wil in al het Nederlandse viswater kunnen vissen. 12 procent heeft begrip voor het feit dat hengelsportverenigingen een deel van hun water voor de eigen leden willen houden. Let op: aan het onderzoek hebben vooral betrokken en gevorderde sportvissers deelgenomen.Voorlopige stellingen:

  1. Elke HSV mag zelf uitmaken of hij wel of geen water inbrengt
  2. Een HSV zonder exclusief viswater voor de eigen leden heeft geen bestaansrecht
  3. Droge verenigingen parasiteren op de HSVen die viswater inbrengen
  4. Om de sportvisser optimale sportvisserijmogelijkheden tegen redelijke kosten te bieden moeten we ons maximaal inzetten om al het viswater met één VISpas te kunnen bevissen
Argumenten die enerzijds aan bod zullen komen:, eigenaren van percelen willen deze niet open stellen voor een groot publiek, de ene HSV maakt meer kosten dan de andere, droge verenigingen liften gratis mee op water van andere HSVen

Na afloop van de Lagerhuisdiscussie mogen de deelnemers digitaal stemmen op de stellingen. De uitslag wordt gepresenteerd en opgenomen in een eindrapportage.

Uiteraard kunnen hier ook alternatieve oplossingen naar voren worden gebracht!

Creatieve sessie door Start2Create: Hoe krijgen we de jeugd naar de waterkant?


Leider: Start2Create-Keer het eens om: Hoe jaag je ze weg?
-Waardoor zouden ze zéker gaan vissen? (niks is te gek!)
-Video: waarom vis jij eigenlijk niet?Workshop Lobbyen: samen met je gemeente naar een betere sportvisserij


Leider: Lobby LokaalAan de hand van een korte quiz verkennen we waar de deelnemers aan denken bij lobbyen en belangenbehartiging en wat ze weten over besluitvorming binnen de gemeente. Veel mensen kennen de basis, maar als je het beleid wil begrijpen en beïnvloeden is het van groot belang het proces en de spelers echt goed te kennen. Alleen op die manier kan je effectief je belang behartigen.

Daarna introduceren we het ‘lobbystappenplan’ van Lobby Lokaal. Het stappenplan helpt om je lobby te structureren en geeft je een overzicht van de dingen waar je aan moet denken bij lokale belangenbehartiging. Aan de hand van een voorbeeld nemen we het plan door. We staan daarbij vooral stil bij het formuleren van de vraag: wat is het probleem en wat heb je nodig van de gemeente (of een ander orgaan)? Ook besteden we aandacht aan het koppelen van het eigenbelang aan een algemeen belang. Dit kan organisaties helpen bij de gesprekken met de gemeente.


5. Einddebat/brainstorm: de toekomst van de sportvisserij 

 . .

Leider: Berend Rubingh + Buzzmaster Juliette Grimbergen i.s.m. Jerry Helmers

Het gaat anno 2019 goed met de sportvisserij. Toch hebben we ook te maken met belangrijke uitdagingen. Hoe houden we maatschappelijk draagvlak, hoe krijgen we de jeugd aan de waterkant, hoe gaan we om met veranderende visstanden, hoe houden we bevisbare wateren en hoe gaan we om met de politieke discussie over dierenwelzijn? Maar ook: hoe gaan we om met de dalende participatie? Zetten we meer in op toerisme, vrouwen, allochtonen en ouderen? Is sportvissen voor échte sportvissers of voor iedereen? 

Waar liggen onze belangrijkste bedreigingen en hoe gaan we daarmee om? En waar de belangrijkste kansen en hoe kunnen we die het best pakken?

Op basis van input zaal worden diverse gezamenlijke thema’s, bedreigingen en kansen verzameld in
- Wordclouds
- Stemmen op de top 3 input in de Wordcloud
- Stemmen op stellingen, ideeën en oplossingen 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide