Amsterdam

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

1) Hoe staat u tegenover de hengelsport; een hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven en die goed is voor een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro?

CDA: Wij vinden het CDA een fantastische vorm van sport en ontspanning in de natuur. Vissen hoort bij de natuur: roofvissen vissen, orka’s, otters en zelfs beren vissen, en mensen dus ook. Ruimte voor de sportvisserij past ook bij goed natuurbeheer. Daar zet het CDA zich voor in.

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te
vergroten?

CDA: Jazeker, daar kunt u op rekenen. Amsterdam heeft prachtige plekken om te vissen, en een enorme soortenrijkdom, vanwege de grote verscheidenheid: de grachten, de havens, het Noordzeekanaal en het IJ. Dat moeten we koesteren.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen, waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

CDA: In principe moeten scholen en leraren zelf weten waar zij het over hebben in de klas, in samenwerking met de ouders. Maar dit is een prima idee. Nederland heeft zoveel zoet, zout en brak water dat het belangrijk is dat kinderen leren over vissen en de ecosystemen waar ze in leven. Vissen helpt daarbij. Juist door te verantwoord te leren vissen, bezig te zijn in de natuur en met de natuur, leren kinderen respect voor de natuur.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

CDA: ABB is geen alternatief voor baggeren, en moet zeker niet keer op keer in hetzelfde water worden toegepast. Wie kraakhelder water zoekt, kan naar de Zwitserse Alpen. Bij onze langzaam stromende, veenrijke binnenwateren ligt zulk helder niet voor de hand. In ons water hoort een hoge brasemstand bovendien gewoon thuis. Natuurlijk moet eutrofiering worden tegengegaan, maar daarvoor is het beter om vervuiling met bronmaatregelen te bestrijden. Als de vervuiling afneemt, herstellen ecosystemen zich vanzelf, zij het geleidelijk.

Ivar Manuel, D66 Amsterdam, woordvoerder Waterbeheer, de standpunten van de partij. “Hengelsport is een recreatieve natuurbeleving waarvoor D66 zich graag hard maakt.”

Vraag 1: Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport?

D66: Ik heb in mijn leven veel gevist en daar zeker het nodige plezier aan beleefd. D66 hecht er waarde aan dat beginnende vissers goede voorlichting krijgen om te voorkomen dat de vissen blijvend letsel oplopen. De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren door onder meer vislessen te verzorgen. Als ouder neem ik daar ook een verantwoordelijkheid in door mijn oudste zoon (11 jaar) op een verantwoorde manier te leren vissen.

Vraag 2: Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

D66: Absoluut. Hengelsport is een recreatieve natuurbeleving waarvoor D66 zich graag hard maakt.

Vraag 3: Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen?

D66: Het is goed als de jeugd in Amsterdam door zulke lessen dichter bij de natuur komt te staan. Zoals gezegd ziet D66 hier een rol weggelegd voor de Amsterdamse Hengelsport Vereniging die bijvoorbeeld adviserend kan optreden bij het samenstellen van deze lessen. Zo voorkom je dat kinderen van een jaar of 10 zonder enige kennis van zaken en met slecht materiaal voor het eerst gaan vissen met alle gevolgen van dien voor de vissen.

Vraag 4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

D66: Over de effectiviteit van ABB is veel te veel onduidelijkheid. D66 pleit daarom allereerst voor het op orde brengen van de waterhuishouding. Dus eerst baggeren en andere duurzame maatregelen nemen om het water gezond te krijgen. ABB willen we alleen heel spaarzaam toepassen in het kader van onderzoek naar de effectiviteit van deze maatregel.

1) Hoe staat u tegenover de hengelsport; een hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven en die goed is voor een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro?

PvdA: Onze partij staat positief tegenover de hengelsport. Naast het sociale aspect en het wedstrijdelement, is het ook een mooie manier om van de natuur te genieten. Het is voor mensen uit de stad een manier om even de drukke stad te ontvluchten en te genieten van het buitenleven en de PvdA wil, waar dat kan, dit stimuleren.

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te
vergroten?


PvdA: Absoluut. De PvdA wil zich sterk maken voor het behouden van de sportvismogelijkheden te behouden. In Amsterdam West wil de PvdA zich de komende jaar sterk maken voor het aanleggen van extra sportvis-mogelijkheden in de Haarlemmertrekvaart. Wij willen graag in de Haarlemmertrekvaart sportvissteigers aanleggen, te gebruiken door visverenigingen om wedstrijden voor kinderen te organiseren, om scholen in samenwerking met sportvisverenigingen hier visles te organiseren of voor de recreatieve visser uit de buurt om zijn sport te beoefenen.

Gezien de ligging in de stad ziet de PvdA dit viswater als ideale plek waar ouders of opa's en oma's met hun kinderen of kleinkinderen kunnen genieten van een uurtje vissen in de buurt. Samen met de Amsterdamse Hengelsport vereniging wil de PvdA West werken een ecologisch herstel van de Haarlemmertrekvaart om te komen tot goed en gezond viswater, waar de hengelsporter terecht kan.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen, waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

PvdA: De PvdA staat hier positief tegenover, maar benadrukt dat dit een keus van de scholen zelf is om dit te organiseren. In Amsterdam West zouden scholen dit kunnen doen op de nieuw aan te leggen vissteigers. De PvdA West wil zich voor de aanleg daarvan inzetten.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

PvdA: Wij willen graag met de Amsterdamse Hengelsportvereniging in overleg om te kijken op welke wijze de Amsterdamse viswateren het beste kunnen worden beheerd. Met name bij de inrichting van de Haarlemmertrekvaart als nieuw viswater kan de PvdA in West de steun en kennis.

Yuen Keong Ng Yuen is duoraadslid voor de VVD Amsterdam, woordvoerder Sport en ICT. “Als ik gekozen wordt zal ik mij volledig inzetten om de belangen van de Amsterdamse sportvissers te behartigen,”

Vraag 1: Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport?

VVD: De VVD heeft beslist geen bezwaar tegen de hengelsport, zolang sportvissers maar weidelijk vissen en zich aan de geldende regels houden. Daarbij benadrukt de VVD dat een goede en professionele voorlichting, bijvoorbeeld door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV), van groot belang is.

Vraag 2: Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

VVD: Voor onze partij is het behouden van elke sport is een belangrijk doel, ook de hengelsport. De mensen in Amsterdam moeten in de hectiek van de stad daarom genoeg ruimte hebben en houden om rustig te kunnen vissen. De VVD denkt daarbij graag mee met initiatieven vanuit de hengelsport. Als de AHV bijvoorbeeld een clubhuis of jeugdhonk wil oprichten, zullen wij dat zoveel mogelijk faciliteren door onder meer de regeldruk sterk terug te dringen.

Vraag 3: Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen?

VVD: Vislessen op school zijn een goede en praktische manier om biologie meer inzichtelijk te maken en het is goed als de leerlingen leren hoe je verantwoord moet vissen. Je voorkomt hiermee dat kinderen zelf gaan experimenteren en zo onnodig schade aan vissen toebrengen. De VVD juicht het toe als deze vis- annex biologielessen in eerste plaats worden gegeven op scholen waar de leerlingen ver van de natuur afstaan waardoor de kans groter is dat kinderen niet goed voorbereid naar de waterkant gaan.

Vraag 4: Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

VVD: Hier raak je een teer punt, omdat in het kader van ecologie en klimaat bijna alle maatregelen genomen mogen worden ook al leiden deze niet tot voldoende of het beoogde resultaat. Wij van de VVD vinden dat je in de eerste plaats de leefomgeving van de vis in orde moet maken door te baggeren en de oevers weer een natuurlijk karakter te geven. Persoonlijk ben ik zeer terughoudend als het om Actief Biologisch Beheer gaat omdat ik er niet van overtuigd ben dat dit werkt.

 

SP en GroenLinks Amsterdam hebben geen tijd gevonden hun standpunten aan ons kenbaar te maken.

Divide