Breda

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

We stelden ze de volgende vragen:

  1. Hoe staat u tegenover de hengelsport; een hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven en die goed is voor een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro?
  2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?
  3. Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen, waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?
  4. Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

1. Uiteraard staat het CDA positief tegenover de hengelsport. Sport neemt een prominente plaats in ons verkiezingsprogramma 2010-2014.

2. Het CDA Breda heeft goede relaties met het Waterschap de Brabantse Delta die de viswateren beheert en stimuleert op plaatsen waar dat mogelijk is om visstoepen aan te leggen.

3. Dit is een goed initiatief en wordt ondersteund door de Baroniese Hengelaars.

4. Nieuwe inzichten voor beheer zullen steeds weer boven komen drijven, maar of deze methode beter zijn dat is de vraag; om waardevolle vissen te ruimen om helder water te krijgen is in onze ogen geen goede stelling; de kwaliteit van het water is niet af te lezen uit de helderheid van het water, maar heeft meer te maken met de kwaliteit van de bodem en de beplantingen langs en in het water.1. In het algemeen kan ik zeggen dat wij in het programma van D66 Breda niets hebben opgenomen m.b.t. hengelsport. In de afgelopen jaren is er op dit gebied in de gemeente Breda niets besproken in de gemeenteraad. Waar wij in de afgelopen periode wel aandacht voor gevraagd hebben is het (ontbreken van) dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. En dat zullen wij, zeker omdat wij milieu en natuur hoog in ons vaandel hebben staan, ook de komende jaren blijven doen.

2. Wij staan zeker niet negatief tegenover het beoefenen van deze hobby. Als het maar op verantwoorde wijze gebeurt met inachtneming van het welzijn van flora en fauna. Onder deze voorwaarden kunnen wij zelfs voorstellen dat kinderen ook verantwoord leren omgaan met alles wat leeft en groeit. Dus de educatieve kracht van uw hobby is zeker van groot belang waarbij het respect voor natuur wat ons betreft hoog in het vaandel mag staan.

3. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met het in stand houden van (inheemse) vissoorten en de plaatsen waar wel en niet gevist mag worden. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheid (lokaal en landelijk) maar ook van de beoefenaars van de hengelsport en de organisaties op dit vlak.

4. Op dit moment hebben wij als lokale partij (nog) niet voldoende zicht op ABB als als alternatief voor baggeren. Vooral het nog niet door u beweerde bewezen effect zou wat ons betreft zeker nog nader onderzoek verdienen.

Leefbaar Breda (antwoord door John Stubenitsky)

1. Tot mijn hormonen zich begonnen te roeren was ik een fanatiek visser. Ik viste elke vrije minuut maar toen ik begon te puberen ontdekte ik de meisjes en die vond ik toch leuker dan de visjes. Later nog wel eens de hengel gepakt, maar de echte lol was er af. Natuurlijk sta ik positief tegenover de hengelsport en vind ik het geschreeuw uit onwetendheid van sommige mensen die spreken over dierenmishandeling onzin.

2. Ik zal mee niet verzetten tegen het behouden en/ of vergroten van sportvismogelijkheden binnen Breda, maar het is voor mij geen speerpunt.

3. Eigenlijk wel een mooi idee. Ik heb toen ik 40 jaar geleden voor onderwijzer leerde eens gepleit voor het aanleren van kleine huishoudelijke reparaties als fietsbanden plakken en een nieuwe stekker monteren. Onder vakbekwame leiding, als de scholier daarin geinteresseerd, lessen krijgen over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en respectvol omgaan met de natuur hoort daar m.i. bij.

4. Als je dat gaat doen moet je ook zeer vervuilende vogels als eenden en zwanen afschieten. Wat ik natuurlijk niet wil en dus tegen de ABB ben.

Divide