Den Haag

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

De SP Den Haag volgt hierin het landelijk SP standpunt. Er is veel discussie over het wel of niet pijn hebben van vissen. In Den Haag hebben wij niet de indruk dat de hengelsport een groot probleem is, althans we horen er vanuit de burgers weinig over. De SP wil niet dat visvergunningen worden afgeschaft.

Met betrekking tot onderwijs. De Haagse SP fractie vindt dat scholen/leerkrachten niet nog meer belast moeten worden. Taal, rekenen en algemene ontwikkeling moet het belangrijkste blijven.

Met betrekking tot het ABB, kunt u beter met de landelijke SP contact opnemen.

Met vriendelijke groet
Hiek van Driel
SP fractie Den Haag

Vissen is in de Haagse gemeenteraad geen item. De visserij op Scheveningen wel.

De Haagse Stadspartij heeft de volgende uitgangspunten:

We maken ons sterk voor dierenwelzijn, zijn voor duurzame, ecologisch verantwoorde en visvriendelijke vangstmethoden voor de Scheveningse visserij.

De hengelsport hoeft niet verboden te worden, wel vinden we het belangrijk dat de Haagse waterlopen en de oevers verbeteren met meer biodiversiteit en een goed ecologisch flora- en faunabestand.

Verantwoord vissen klinkt goed. We zijn benieuwd wat het inhoudt en of er methodes zijn om te vissen zonder dierenleed te veroorzaken.

ABB kennen we niet. Ik weet niet of dat in Den Haag een rol speelt.

mvg

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Ik moet u meedelen dat er niets over sportvisserij in ons verkiezingsprogramma staat.

Wel kan ik u meedelen dat ik namens de PvdA-fractie met succes heb gepleit voor afkoppeling van afvalwater en regenwater zodat de hoeveelheid 'overstort' op het oppervlaktewater is afgenomen en verder teruggedrongen zal worden.

Ook heeft mijn pleidooi voor natuurvriendelijke oevers tot gemeentelijk beleid geleid. Hierdoor is en wordt het biotoop voor vissen en andere waterdieren in de stad sterk verbeterd.

Uw andere suggesties spreken mij zeer aan. Voor de verkiezingen kan ik daar echter geen uitspraken over doen.

Met vriendelijke groet,

Willem Minderhout, PvdA-raadslid Den Haag
Kandidaat PvdA lijst 1, nr. 17

Divide