Groningen

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

Onze fractie heeft zich nog nimmer over het sportvissen hoeven uit te spreken. In onze stad is dit onderwerp tot heden nog nooit een punt van bespreking geweest. Door ons is daarom in ons verkiezingsprogram (nog) geen standpunt over de hengelsport ingenomen.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat mensen veel plezier aan de hengelsport kunnen beleven en hierin een invulling voor hun vrije tijd zien. Voorwaarde is wel dat serieus aandacht en zorg aan het dier en de manier van vissen wordt gegeven. De gedachte dat jonge mensen worden "geconfronteerd" met respectvol en verantwoord omgaan met de natuur spreekt ons aan. Mocht in de toekomst de sportvisserij in onze stad een item ter bespreking worden dan zullen wij uw vraagpunten bij onze overwegingen betrekken.

Met vriendelijke groet,

Bernard Koops, raadslid CDA Groningen stad.


 
1) Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

Positief, sterker nog: in Groningen pleiten wij er voor dat mensen met een minimuminkomen een geluksbudget moeten krijgen, zodat ze bijvoorbeeld een visakte kunnen aanschaffen. Zie http://groningen.sp.nl/vragen/vragen220210.shtml

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

De SP zet zich in voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Daar hoort een gezond visbestand ook bij. De vissers hebben daar juist een belangrijke functie in. Zij zitten dagelijks langs het water en zien vaak als eerste als er iets mis gaat in en om het water.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

De SP wil het onderwijs niet belasten met verplichte lessen over welk maatschappelijk thema dan ook. Het gaat om de realisatie van de kerndoelen. Dit is een keuze die de school zelf moet maken. Als het past in hun invulling van de kerndoelen dan is dat aan hen.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder te verkrijgen? ABB is geen bewezen effectieve methode om water blijvend helder te krijgen terwijl brasem en karper zeer waardevolle vissen voor de hengelsport zijn (zie bijlage)

De SP is als voor een goede waterkwaliteit. Uiteraard ligt het voor de hand dan ook te kiezen voor structurele oplossingen. Om tot goede maatregelen te komen moeten test gedaan worden ook met wegvangen van vis. Zolang een methode niet bewezen effectief is moeten we er wel terughoudend in zijn.

Jannie Visscher
Lijsttrekker SP
SP-wethouder Zorg, Ouderen, Milieu en Stadsbeheer

Divide