Nijmegen

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

Naar aanleiding van uw verzoek om te reageren op vragen rond sportvisserij het volgende:

Allereerst ben ik me ten zeerste bewust van het plezier dat mensen aan de sportvisserij beleven. Mijn neefje van 13 jaar toont me altijd op zijn mobieltje de foto's van zijn mooiste vangsten. Ik zie ook dat deze sport een goede band tussen vader en zoon bevorderd, maar dat geldt natuurlijk voor meerdere sporten. Daarom zet het CDA Nijmegen o.a. sterk in op sport.

De hengelsport is, zover ik me kan herinneren, in de afgelopen 8 jaar dat ik raadslid ben, nooit een politiek issue geweest in Nijmegen. Ik denk dus dat er weinig problemen zijn, want bij problemen komen die op het bordje van de politiek.

Uw vragen stimuleren me wel om bij de twee hengelsportclubs van Nijmegen (HSV de Sportvisser en NHV de Voorn) nog eens navraag te doen naar de stand van zaken en wat hun wensen zijn. Ik zal hen dan ook vragen hoe zij staan tov. het onderwijs in de basischolen en vragen of uw vraag over Actief Biologisch Beheer in Nijmegen een kwestie is die opgepakt moet worden.

U weet, wij als CDA zijn de partij van het maatschappelijk middenveld: we zullen dus altijd bij burgers en hun organisaties te raden gaan en ook kijken welke bijdrage die kunnen leveren.

Ik hoop u hiermee in eerste instantie voldoende geantwoord te hebben,

met vriendelijke groet,

Albaer Hillen
fractievoorzitter CDA Nijmegen

Divide