Utrecht

Hieronder vind je in het kader van gemeenteraadsverkiezingen (2010) reacties van diverse politieke partijen met hun standpunten m.b.t. de hengelsport. Scroll naar beneden voor de verschillende politieke partijen en hun antwoorden. Aan de linker zijde kun je verschillende steden selecteren.

Vraag 1: Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport?

Allereerst dank voor Uw informatieve mail over de sportvisserij! Zelf ben ik geen sportvisser en meer een workaholic die zichzelf nauwelijks tijd gunt om eens flink te onthaasten in deze 24-uurseconomie. Dat zou goed zijn om alles eens goed te heroverwegen. Wat dat betreft is het op zich knap dat 2 miljoen landgenoten dit wel kunnen opbrengen.

Vraag 2: Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

Aangezien er steeds meer groen en water vervangen wordt door beton, asfalt en drukte is onze fractie een principieel tegenstander tegen nog meer "drukte" in ons overvolle landje, dus vóór behoud van voldoende recreatiemogelijkheden voor de bevolking.

Vraag 3: Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen?

Respektvol omgaan met de natuur is een kwestie van beschaving en fatsoen en in dit kader zou er best wel gericht onderwezen kunnen worden aan de jeugd.

Vraag 4: Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

Zelf zie ik ook niet zo direct de meerwaarde van het massaal ruimen van brasem en karpers als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen. Zulke vervuilers zijn het m.i. niet. Wat dat betreft zou ik een en ander in het kader van een goed hoor en wederhoor nog eens moeten vernemen.

Als een en ander ooit aan de orde komt in de gemeenteraad zal ik aan U denken!

Met vriendelijke groet
WIM VREESWIJK (PVU)

Vraag 1: Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport?

De VVD Utrecht vindt dat iedereen die wil sporten, moet kunnen sporten. Ook het recreatief sporten in de eigen buurt vinden wij van groot belang. Zo vinden wij dat de faciliteiten voor het recreatief sporten moeten worden verbeterd, zoals fietspaden en hardlooppaden. De sportvisserij hoort zeker in dit rijtje thuis. Utrecht heeft in de stad en de nabije omgeving veel water waar sportvissen mogelijk is, wij willen die mogelijkheden zeker behouden.

vraag 2: Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

Voor onze partij is het behouden van elke sport is een belangrijk doel, ook de hengelsport.

Vraag 3: Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen?

Wij willen ons niet bemoeien met de inhoud van de biologielessen op scholen. Onderwijsinhoud is een zaak van de scholen en de schoolbesturen.

Vraag 4: Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder water te verkrijgen?

Deze vraag is erg specialistisch. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer de maatregel daadwerkelijk niet het beoogde effect oplevert, deze heroverwogen zal moeten worden. Om u echter van een nauwkeurig antwoord te voorzien, zal ik uw vraag neerleggen bij onze fractie in de waterschappen Stichtse Rijnlanden.

Vriendelijke groeten,

Eveline Schell
raadslid VVD Utrecht

1) Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

Stadspartij Leefbaar Utrecht staat positief tegenover de hengelsport. Het is ook een in Utrecht breed beoefende sport, die weinig ruimte vergt (vergeleken bij bijvoorbeeld een hockeyveld) en hoegenaamd geen overlast veroorzaakt voor omwonenden. Wij hebben echter geen contacten met de beoefenaars of met hun verenigingen, mochten er zaken zijn die politieke aandacht vereisen (zoals bijvoorbeeld een tekort aan vissteigers of slechte waterkwaliteit) dan komen wij graag in contact met de Utrechtse vertegenwoordigers van de hengelsport!

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

Ja, wanneer wij geïnformeerd worden over de (eventuele) knelpunten en/ of ontwikkelingskansen zullen wij ons graag inzetten om deze op te lossen. De belangenbehartigers kunnen in contact met ons komen via mail@leefbaarutrecht.nl

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

Hoewel de gemeenteraad niets te zeggen heeft over de inhoud van de lessen op school, lijkt het ons een aardig aanbod dat u aan de scholen kunt aanbieden. Het is aan de scholen om daar ja of nee tegen te zeggen, waarbij wij het wel belangrijk vinden dat ook individuele scholieren 'nee' kunnen zeggen tegen (onderdelen van) het lespakket. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan vegetariërs.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder te verkrijgen? ABB is geen bewezen effectieve methode om water blijvend helder te krijgen terwijl brasem en karper zeer waardevolle vissen voor de hengelsport zijn (zie bijlage)

Het beheer van (de kwaliteit van) het water is in handen van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden (DHSR). Ik heb deze mail daarom CC gestuurd naar Hink Ketting, lid van het AB DHSR. Mogelijk kan hij hier beter op antwoorden.


Bouazani, Khadija (g.bouazani@utrecht.nl)

1) Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

De PvdA Utrecht staat voor het stimuleren van breedte en topsport onder haar inwoners. Utrecht kent duizenden sportvissers, die gebruik maken van viswater in de stad Utrecht. Deze sporters dan wel hengelaars beoefen actief hun sport of hobby. Aangezien wij sport dan wel recreatieve besteding stimuleren staan wij hier positief tegenover.

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

De PvdA Utrecht is voor de hengelsport. De mogelijkheden voor de hengelsport zullen wij zoveel mogelijk willen behouden en daar waar mogelijk te vergroten.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

De PvdA Utrecht is van mening dat vislessen op basisscholen scholieren respect en verantwoordelijkheidsgevoel bij brengen voor het leven onder water. De kinderen kunnen leren om verantwoord met vissen om te gaan.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder te verkrijgen? ABB is geen bewezen effectieve methode om water blijvend helder te krijgen terwijl brasem en karper zeer waardevolle vissen voor de hengelsport zijn (zie bijlage).

Als woordvoerder sport en recreatie is het mij niet bekend dat de gemeente Utrecht inzet op Actief Biologisch Beheer. Indien ABB geen bewezen effectieve methode is om water blijvend helder te krijgen en hierdoor waardevolle vissen geruimd worden, dan vraag ik mij af of de Sportvisserij Nederland dit bij de Gemeente Utrecht heeft aangekaart. Indien ja, wat zijn de uitkomsten hiervan en hoe kunnen wij samen inzetten op behoud van de waardevolle vissen en behoud van de hengelsport?

1) Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

Trots op Nederland staat positief tegen over de hengelsport. We hebben het vertrouwen dat de actieve beoefenaars respectvol omgaan met de natuur en vissen en voorkomen dat deze hobby een negatieve invloed hebben op de flora en fauna.

2) Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden in uw gemeente te behouden en waar mogelijk te vergroten?

Trots op Nederland zal ervoor zorgen dat de sportvismogelijkheden in de gemeente behouden blijft en waar mogelijk vergroot wordt. Voorwaarde hiervoor is wel dat dit niet ten koste van de natuur mag gaan en / of onevenredig grote kosten tot gevolg heeft.

3) Hoe staat uw partij tegenover vislessen op basisscholen waarbij kinderen onder bekwame begeleiding leren over de biologie in en rond het water, verantwoord leren vissen en hoe respectvol om te gaan met de natuur?

Trots op Nederland pleit ervoor dat de kinderen op school weer respect wordt bijgebracht. Respect voor de natuur is daar een mooie afgeleide van en kan dan ook op onze steun rekenen.

4) Hoe staat uw partij tegenover Actief Biologisch Beheer (ABB) waarbij op grote schaal vissen als brasem en karper wordt geruimd als alternatief voor baggeren om helder te verkrijgen? ABB is geen bewezen effectieve methode om water blijvend helder te krijgen terwijl brasem en karper zeer waardevolle vissen voor de hengelsport zijn (zie bijlage)

Het op grote schaal ruimen van brasem en karper als alternatief voor baggeren dient als dit geen bewezen effectieve methode is onmiddellijk te worden gestaakt.

Vriendelijke groet,

Jeroen Fischer - communicatie afdeling Utrecht
Trots op Nederland

Divide