Provinciale verkiezingen 15 maart 2023


Tegelijkertijd met de waterschapsverkiezingen kan er op woensdag 15 maart ook worden gestemd voor de Provinciale Staten. Die zijn ook vanuit het oogpunt van de sportvisser van belang. De provincies zijn namelijk betrokken bij de aanpak van bovenlokale thema’s zoals de inrichting van de fysieke leefomgeving, de aanleg van voorzieningen en de ecologische hoofdstructuur.

Zo’n 70% van de Nederlanders sport of beweegt maandelijks in de openbare ruimte – zeker sinds de coronacrisis is de populariteit van het in de natuur recreëren alleen maar toegenomen. Een aanzienlijk deel van die groep betreft sportvissers aangezien de hengelsport een buitenactiviteit pur sang is.Een beweegvriendelijke buitenruimte (uitnodigend, toegankelijk, veilig en duurzaam) is dan ook essentieel voor de sportvisserij. Dan kun je optimaal genieten van de natuur en de rust aan of op het water. Het is daarom belangrijk dat provincies er actief aan bijdragen dat er in het buitengebied meer ruimte ontstaat voor sport en sportief bewegen. Want de omgeving is in de praktijk lang niet overal beweegvriendelijk ingericht.

Recreatief medegebruik


Bij het bepalen van het beleid op gebieden zoals infrastructuur, milieu en cultuur kan daar bijvoorbeeld rekening mee worden gehouden. Zo kan de provincie op het vlak van de ruimtelijke ordening gebruik maken van de kansen die er liggen. Bij het doorvoeren van innovaties in de wateropvang is het mogelijk om tegelijkertijd oog hebben voor het recreatief medegebruik van het water.

Met de aanleg van relatief kleine voorzieningen zoals vissteigers, een trailerhelling of parkeerplaatsen krijgt de sportieve recreatie een enorme impuls. Ook kan een goede toegankelijkheid en de inrichting van onderhoudspaden en vaarwegen fors bijdragen aan betere opties voor recreanten.

Sportvissers, wandelaars en fietsers maken bijvoorbeeld dankbaar gebruik van de struinpaden door de uiterwaarden of van onverharde en verharde wegen langs het water.

Belang groen en water


Voor de Provinciale Statenverkiezingen is het dus ook interessant om eens nader te bekijken wat de diverse politieke partijen en hun kandidaten voor ogen hebben met de buitenruimte. Wellicht zitten daar zaken tussen die jou als sportvisser aanspreken omdat ze zorgen voor beter toegankelijk groen en water. Dat is overigens in ieder belang aangezien dat en meer bewegen en buiten zijn bijdragen aan gezondheid en welzijn.

Bovendien zorgt een beweegvriendelijke buitenruimte er ook voor dat we onze leefomgeving beter benutten, beleven en beschermen. 

Ook voor de Provinciale Statenverkiezingen geeft Sportvisserij Nederland geen stemadvies, maar adviseren we je wel om je stem uit te brengen en daarbij het sportvisbelang mee te wegen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide