Provinciale verkiezingen


Gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen vinden op 20 maart ook de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Die zijn voor sportvissers op meer vlakken relevant dan je wellicht in eerste instantie zou denken. Zo maakt de provincie beleid op het gebied van natuur, recreatie en ruimtelijke indeling.


De gedeputeerden Henk Staghouwer (links) en Johannes Kramer (rechts) zetten zeeforel uit in het Lauwersmeer.

Daarnaast is zij onder meer betrokken bij concrete dossiers zoals de waterplantenoverlast, een duurzame beroepsvisserij en de sponsoring van hengelsportevenementen. Ook hier is het dus raadzaam om je te oriënteren op de partijen, hun programma’s en kandidaten. Dit zodat je weloverwogen je stem kunt uitbrengen.

CEES LOGGEN - NOORD-HOLLAND - VVD, NR. 1 “De bijna twee miljoen sportvissers in ons land vertegenwoordigen een economische waarde van zo’n 700 miljoen euro. Daarmee is de sportvisserij een serieuze partij die we moeten faciliteren met bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit, dito visstand en bereik- en bevisbare visstekken’”, zegt Cees Loggen – zelf ook sportvisser.

De georganiseerde sportvisserij wordt dan ook betrokken bij de plannen en beleidsvorming. “Zo hebben we Sportvisserij MidWest Nederland uitgenodigd bij het maken van het collegeprogramma, maar ook bij het opstellen van de waterrecreatievisie. Daar wil ik in de volgende termijn graag verder aan werken, zodat sportvissers zich welkom voelen in onze provincie.”

HENK STAGHOUWER - GRONINGEN - CHRISTENUNIE, NR. 1Met de dossiers landbouw en visserij, natuur en landschap, water, Wadden en Waddenfonds in zijn portefeuille heeft Henk Staghouwer diverse lijntjes naar de sportvisserij. Die komen bij elkaar in het project Vissen voor Verbinding (ook
bekend als ‘Zeeforelproject Lauwersmeer’). Hierover was veel contact met Sportvisserij Groningen Drenthe. “Dit is hét voorbeeld hoe ecologie en economie hand in hand gaan om iets moois voor de natuur en de mens tot stand te brengen.

Beken, trekvissen, ondernemers en sportvissers profiteren hiervan. Op bestuurlijk niveau heb ik me hier hard voor gemaakt en geld voor weten te reserveren. Het zeeforeltoerisme heeft immers de potentie om de hele regio een boost te geven.”

JOHANNES KRAMER - FRIESLAND - FRYSKE NASJONALE PARTIJ, NR. 1Johannes Kramer is voortrekker geweest van de komende herstructurering van de beroepsvisserij op het IJsselmeer. “Het doel is een duurzame en toekomstbestendige IJsselmeervisserij waarbij alleen de rente van het kapitaal – een gezonde visstand – kan worden geoogst. Dan wordt dit water ook weer interessant voor de sportvisserij.”

In het verlengde hiervan heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van de Vismigratierivier in de Afsluitdijk. “Een mooi en innovatief project dat internationaal in de belangstelling staat.” Kramer maakte zich in 2012 ook (financieel)sterk voor de organisatie van het WK Dames Zoet in Leeuwarden – dat door Sportvisserij Nederland samen met Sportvisserij Fryslân werd georganiseerd.

ERIC GEURTS - LIMBURG - PVDA, NR. 1Geurts komt projectmatig vaak in aanraking met de sportvisserij. “Bijvoorbeeld bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Daar moesten vijvers voor wijken, maar ter compensatie is een nieuwe visvijver inclusief steigers (waarvan twee rolstoelvriendelijk) aangelegd. Ook bij de investeringen in de Maasplassen heeft Geurts oog voor de hengelsport. “Die bieden ook kansen voor het groeiende (hengelsport) toerisme. Daar wil ik in de toekomst nog meer op inzetten.”

Daarbij zoekt hij waar mogelijk de samenwerking met Sportvisserij Limburg. “Zo bekijken we momenteel de plannen om een internationaal wedstrijdtraject aan het Lateraalkanaal te realiseren. Zij hebben de knowhow voor wat betreft de visstand en hengelsport.”

IJsselmeer


Het IJsselmeer is geen provincie, maar bij de inrichting en het beheer van het grootste zoetwatermeer van Nederland zijn wel drie provincies betrokken: Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Naast de reeds genoemde gedeputeerden Johannes Kramer en Cees Loggen zijn ook Jan-Nico Appelman (Flevoland, CDA, nr. 1) en Jaap Bond (Noord-Holland, CDA, nr. 3) actief in diverse projecten en dossiers die rondom het IJsselmeer spelen.

 . 
Jan-Nico Appelman en Jaap Bond

Zo heeft Appelman als gedeputeerde voor Economische Zaken vijf miljoen euro weten te reserveren uit het regiofonds om de herstructurering van de Urker IJsselmeervissers te faciliteren. Gedeputeerde Bond is hierbij betrokken vanuit de provincie Noord-Holland. Ook zijn zij betrokken bij allerlei oeverprojecten en de aanleg van de Marker Wadden.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide